Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

XIX Walne Zgromadzenie Członków SPBT

WYDARZENIA

W dniu 27 czerwca 2013 w Krakowie odbyło się XIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. W trakcie spotkania Członkowie SPBT zapoznali się z efektami pracy Biura i zespołów roboczych działających w Stowarzyszeniu w roku 2012.

Z racji końca kadencji Zarządu Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym oraz rzeczowym i na tej podstawie jednogłośnie udzieliło mu absolutorium. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków SPBT wysłuchali prezentacji pani dr inż. Grażyny Bundyry-Oracz nt „Beton towarowy w nowelizowanym prawodawstwie krajowym”. Tematem przewodnim wykładu była przyjęta przez Sejm w dniu 13 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych i ustawa o systemie oceny zgodności.

Otwracie XIX Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Piotra Ruseckiego
XIX Walne Zgromadzenie SPBT
Prezentacja Pani Grażyny Bundyry-Oracz nt 'Nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych'
Wystąpienie sprawozdawcze Pana Grzegorza Bajorka - członka Komisji Rewizyjnej
Prezes SPBT dziękuje za dotychczasową pracę odchodzącemu na emeryturę Dyrektorowi Biura
Dyrektor Biura SPBT wręcza pamiątkowe wydanie A.M.Nevilla 'Właściwości Betonu' ustępującym Członkom Zarządu

W związku z dobiegającymi końca pracami nad opracowywaną na potrzeby GDDKiA specyfikacją dr inż. Maciej Gruszczyński przedstawił zgromadzonym prezentację nt technologii betonu wałowanego, która jest szansą zarówno dla producentów betonu towarowego na poszerzenie rynku, a dla inwestorów na tanie i trwałe drogi.

Po omówieniu kwestii formalnych Prezes Zarządu Piotr Rusecki uhonorował odchodzącego na emeryturę, po 14 latach pracy na stanowisku dyrektora biura SPBT, pana Zdzisława Kohutka.

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz Stowarzyszenia na lata 2013-15. W głosowaniu tajnym wybrany został Zarząd SPBT w następującym składzie:

  • Pan Piotr RUSECKI – Prezes Zarządu SPBT,
  • Pan Michał ELERT,
  • Pan Piotr KANIA,
  • Pan Maciej MARCINIAK,
  • Pan Maciej ŚWIDERSKI,
  • Pan Wojciech ŚWIERCZYŃSKI,
  • Pan Federico TONETTI.

Nowy Zarząd zadeklarował zarówno kontynuację, jak również poszerzenie dotychczasowych działań Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising