Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Stowarzyszenie otwiera kolejną dekadę
DOBREGO BETONU

WYDARZENIA

"… Panie, Panowie. To jest pierwsza edycja drugiej dziesiątki kampanii DOBRY BETON. Ale pierwsze jej wydanie pod wysokimi auspicjami Sekretarza Stanu odpowiedzialnego za budownictwo …" – tymi słowami prof. Lech Czarnecki rozpoczął podsumowanie XI kampanii Znaku Jakości SPBT DOBRY BETON.

Pompa firmy GEBOMSA przed Centrum Olimpijskim
Samochód partnera kampanii
Dyrektor Biura SPBT - M.Gruszczyński podczas prowadzenia gali
Audytorium XI edycji gali finałowej DOBRY BETON
Prof. J.Deja prezentuje zmiany w OST
R.Walkowiak mówi o trudach realizacji konstrukcji masywnych
P.M.Świderski odbiera wyróżnienie dla wytwórni BOSTA-BETON - Rzeszów
P.R.Paweloszek otrzymuje certyfikat z rąk prof. L.Czarneckiego i Prezesa P.Ruseckiego
Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. - Gorzów Wlkp. wyróżnione za innowacyjność i osiągnięcia
CEMEX Polska Sp. z o.o. - MOB K041 wyróżnione za innowacyjność i osiągnięcia
Laureaci XI edycji kampanii DOBRY BETON
Życzenia Laureatom składa prof. Z.Grabowski - Honorowy Przewiodniczący Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Andrzej Ptak gratuluje wyróżnionym
Bankiet
Bankiet
Bankiet

Finałowa gala XI edycji Znaku Jakości DOBRY BETON tradycyjnie już odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, w dniu 20 marca 2014 roku. Wśród gości tegorocznej gali znaleźli się nie tylko przedstawiciele branży betonu towarowego, czy też firm wsparcia technicznego, ale również osoby ze świata nauki i ludzie reprezentujący gremia i instytucje kierujące polskim budownictwem.

XI galę finałową kampanii DOBRY BETON zaszczycili swoją obecnością m. in. Prof. Zbigniew Grabowski, który reprezentował podczas spotkania Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Byli Janusz Opiłka - dyrektor Zespołu Budownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Jan Bobrowicz – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej i prof. Janusz Rymsza – z-ca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Stowarzyszenia zaprzyjaźnione z SPBT reprezentowali: Krzysztof Ozimek - sekretarz generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich, Tadeusz Wasąg – prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Andrzej Ptak – przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Józef Kostrzewski – dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Spotkanie, którego celem było uhonorowanie laureatów kampanii DOBRY BETON rozpoczęło się podsumowaniem kondycji branży betonu towarowego w Polsce w minionych latach. Prezes SPBT Piotr Rusecki dokonał porównania naszego przemysłu betonowego z jego odpowiednikami w krajach europejskich oraz nakreślił sektory, z którymi wiążemy nadzieje jeśli chodzi o rozwój rynku betonu towarowego. Podsumowując lata ubiegłe przedstawił wzrost sprzedaży i zapotrzebowania na beton, ale również spadek rentowności biznesu.

Następnie głos zabrał Dyrektor Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. Jan Deja. Przedstawił on aktualny stan prac nad nowelizacją Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla robót drogowych, które wykorzystywać będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy projektowaniu i budowaniu dróg w Polsce, oraz przy koniecznych remontach i modernizacjach naszej sieci drogowej.

Tradycją wszystkich gali finałowych DOBRY BETON stały się prezentacje firm partnerskich, które wspierają każdego roku nasze kampanie. W tym roku mogliśmy posłuchać wystąpień 4 firm.

Jako pierwszy wystąpił pan Robert Walkowiak kierownik Centrum Technologicznego firmy Chryso Polska. W swojej prezentacji przedstawił sposoby rozwiązywania problemów z jakimi można spotkać się podczas betonowania konstrukcji masywnych.

Jako drugi partner gali DOBRY BETON zaprezentował się przedstawiciel marki Mercedes Benz, firma Mirosław Wróbel z Wrocławia. Ich obecność stała się już niejako tradycją naszych imprez finałowych. W tym roku przedstawili nie tylko nowy model samochodu ciężarowego dedykowanego właśnie dla budownictwa, ale również zaprezentowali oryginalny system Fleetboard do kompleksowego zarządzania flotą, który może stanowić znakomite wsparcie dla logistyki transportu betonu towarowego.

Jako trzecia z kolei przedstawiła się firma GEBOMSA.

Zgodnie z przysłowiem „Pańskie oko konia tuczy” sposób wynajmu sprzętu pompującego i jego kontrolę pozwalającą na optymalizację, jego pracy przedstawil Pan Sergiusz Kocowski – dyrektor firmy GEBOMSA.

W tym roku w gronie partnerów Dobrego Betonu pojawiła się firma MC Bauchemie. Pan Tadeusz Wasąg - dyrektor handlowy, zaprezentował historię firmy, która obchodzi 20 lecie obecności na rynku polskim.

Przed kulminacyjnym punktem gali, czyli rozdaniem certyfikatow DOBRY BETON, nastąpił moment podsumowania XI kampanii Znaku Jakości SPBT. W tej edycji dokonał tego prof. Lech Czarnecki.

Po podsumowaniu prof. Lech Czarnecki wraz z prezesem Zarządu SPBT Piotrem Ruseckim przystąpili do wręczania certyfikatów jakości wytwórniom betonu towarowego, które z sukcesem przebrnęły przez wieloetapowy program kontroly. W tym roku było ich 17, a wśród nich 7 wytwórni to nowicjusze, którzy dołączyli do elity, a 10 wytwórni to ci, którzy postanowili utrzymać wysoki poziom dbałości o klienta, środowisko naturalne, wysoką jakość oferowanego produktu. Zwyczajem DOBREGO BETONU jest, że debiutanci oprócz Certyfikatu otrzymali również pieczęcie, którymi mogą pieczętować dokumenty handlowe.

Wśród laureatów nie zabrakło również wytwórni, które uhonorowane zostały specjalną statuetką za osiągnięcia i innowacje. Kapituła Znaku postanowiła uhonorować tym wyróżnieniem:

Wytwórnię z Gorzowa Wielkopolskiego – Lafarge Beton i Kruszywa uzasadniając:

… za wykorzystanie wody z opadów atmosferycznych do produkcji mieszanki betonowej – wyraźnie obniżające zapotrzebowanie wody pitnej, jako krok w kierunku zrównoważonego rozwoju …

Wytwórnię ze Świnoujścia – Cemex Polska uzasadniając:

… za opracowanie receptur 265 tyś. m3 specjalnych odmian betonu w klasie XS1-XS3 (m.in. betonu odpornego na temperatury do -175ºC, betonu podwodnego, betonu nawierzchniowego, betonu hydrotechnicznego, betonu ekspansywnego, betonu architektonicznego), ich wyprodukowanie, transport i wbudowanie w obiekty Gazoportu w Świnoujściu (falochron z ostrogą, nabrzeże cumownicze, zbiorniki gazu płynnego, infrastruktura, x-bloki do umacniania brzegu morskiego) …

Zamykając galę głos zabrali: Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu gratulując laureatom i życząc im, aby produkcja betonu w Polsce zbliżyła się do poziomu Francji. Prof. Zbigniew Grabowski życzył, aby budowy wykonywane w kraju opierały się tylko na DOBRYM BETONIE.

Przeglądnij Katalog Laureatów tej edycji

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising