Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Podsumowanie X jubileuszowej Gali Znaku Jakości - DOBRY BETON

WYDARZENIA

25 kwietnia br w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się X jubileuszowa Gala Znaku Jakości DOBRY BETON. Po raz pierwszy uroczystość została poprzedzona spotkaniem prasowym, podczas którego członkowie Zarządu SPBT zaprezentowali przedstawicielom mediów branżę betonu towarowego w Polsce, jej potencjał, aktualną sytuację rynkową i perspektywy rozwoju. Mimo obecnej, spadkowej tendencji rynku Polska jest nadal liczącym się producentem betonu towarowego w Europie z produkcją w 2012 roku na poziomie 19,5 mln m3. Podczas spotkania prasowego przedstawiciele SPBT przedstawili ewolucję jaką w ostatnich latach przeszedł proces produkcji zaawansowanego technologicznie materiału jakim jest beton towarowy. Ponadto wyjaśniono, że wszystkie procesy technologiczne związane z wytwarzaniem, transportem, wbudowaniem i pielęgnacją betonu podlegają ścisłej kontroli jakości zgodnie z istniejącymi procedurami zawartymi w dokumentach normalizacyjnych.

Spotkanie prasowe
Prezes SPBT podsumowuje rynek betonu towarowego
Wystąpienie F.Biasioliego - sekretarza generalnego ERMCO podczas gali
Goście jubileuszowej gali
Podsumowanie edycji przez przewodniczącego Kapituły - prof. L. Czarneckiego
Laureat X edycji ZJ odbiera atrybuty Znaku
Wręczenie wyróżnienia za innowacyjność firmie CEMEX Polska
Laureaci X edycji Znaku Jakości
Toasty na cześć laureatów

Przedstawiciele SPBT poinformowali zebranych, że branża liczy na wzrost popytu na beton towarowy począwszy od 2015 roku. Szansy na zwiększenie produkcji upatruje się w rozwoju czterech podstawowych segmentów budownictwa: mieszkaniowe, infrastrukturalne, kolejowe oraz w energetyce. Szczególną rolę SPBT, dla ożywienia rynku betonu towarowego w Polsce, widzi w popularyzacji tego materiału do budowy nawierzchni drogowych. W obecnej sytuacji rynkowej koszty budowy dróg o nawierzchni z betonu cementowego są porównywalne z drogami o podatnej nawierzchni bitumicznej, przy znacząco większej trwałości i ok. 30% niższych kosztach eksploatacyjnych.

Galę Znaku Jakości DOBRY BETON otworzył prezes SPBT – Piotr Rusecki, który zaprezentował aktualną sytuację rynku betonu towarowego w Polsce. Następnie zabrał głos Sekretarz Generalny Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO prof. Francesco Biasiolego i w krótkim wystąpieniu przedstawił zebranym zalety betonu towarowego.

Uroczystą Galę Znaku Jakości uświetnili swoją obecnością znamienici goście w osobach Pani Teresy Jakutowicz – radcy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Pana Tomasza Żuchowskiego – dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w tymże Ministerstwie, który podczas swojego wystąpienia przedstawił stan prac nad ustawą o wyrobach budowlanych. Przed rozpoczęciem wręczenia wyróżnień DBRY BETON głos zabrał przewodniczący Kapituły Znaku Jakości prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, który w krótkim wystąpieniu podsumował przebieg prac X jubileuszowej Kampanii. Po zakończeniu wystąpienia Prezes SPBT – Piotr Rusecki uhonorował prof. Lecha Czarneckiego adresem okolicznościowym, w którym podziękował za nieprzerwane dziesięcioletnie przewodniczenie Kapitule Znaku Jakości.

W X jubileuszowej edycji Znaku Jakości SPBT DOBRY BETON wielostopniowej procedurze oceny poddało się 26 wytwórni betonu towarowego z całego kraju. W tej liczbie 5 zakładów uczestniczyło w konkursie po raz pierwszy a 21 starało się o prolongatę wyróżnienia.

X jubileuszowa Kampania Znaku Jakości stała się doskonałą okazją do tego aby przyznać specjalne nagrody wytwórniom, które w niej uczestniczą nieprzerwanie od pierwszej edycji. Specjalnym wyróżnieniem ZAWSZE DOBRY BETON uhonorowano 7 zakładów produkujących beton towarowy, które od pierwszej edycji Kampanii dbają o najwyższą jakość swoich wyrobów.

Oprócz wyróżnień DOBRY BETON Zarząd SPBT wraz z Kapitułą Znaku Jakości postanowił wyróżnić Firmę CEMEX Polska za innowacyjne wykonanie pilotażowych odcinków nawierzchni drogowych w technologii betonu wałowanego - w Szczecinie, Chełmie i Rudnikach.

Wręczenia wszystkich wyróżnień dokonali: Prezes SPBT – Piotr Rusecki i Przewodniczący Kapituły Znaku Jakości prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki. Jubileuszowa X Gala Znaku Jakości DOBRY BETON była okazją do prezentacji firm zaplecza technicznego branży, bez których sprawny transport betonu byłby bardzo trudny lub wręcz niemożliwy. Podczas uroczystości zaprezentowali się: Mirosław Wróbel – autoryzowany dealer Mercedes Benz (producent specjalistycznych środków transportu w budownictwie) i GEBOMSA Polska (lider w transporcie pompowym betonu towarowego).

Po zakończeniu uroczystości Zarząd SPBT zaprosił wszystkich przedstawicieli nagrodzonych firm i gości na poczęstunek przy muzyce i lampce wina. Spotkanie to było okazją do wymiany opinii na temat rynku betonu towarowego, zmieniającej się sytuacji rynkowej budownictwa i sposobów na jej poprawę.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising