Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Współpraca ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki

WYDARZENIA

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce postanowił przyjąć zaproszenie do współpracy wystosowane przez Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

SNB opracowało koncepcję "Mechanizmu Prekonsultacji w środowisku budowlanym", który ma skonsolidować działanie środowiska budowlanego w celu identyfikacji bieżących problemów w stosowaniu Warunków Technicznych oraz wypracowania wspólnych propozycji opracowywania cyklicznych aktualizacji przepisów techniczno- budowlanych w Polsce. SPBT zadeklarowało chęć współuczestnictwa w platformie na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania powyższych dokumentów i standardów.

Jak mówi Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki:

”Nowoczesna zasada formułowania przepisów techniczno-budowlanych polega na opracowywaniu ich w postaci wymagań określających właściwości użytkowe jakie powinien spełniać element budowlany, fragment budynku czy cały budynek, bez narzucania konkretnych rozwiązań i sposobów osiągnięcia wymagań właściwości użytkowych. Takie podejście pozwala w nieograniczony sposób wykorzystywać potencjalne możliwości techniki i myśli twórczej architektonicznej i inżynierskiej dając projektantom, wykonawcom oraz przemysłowi dużą swobodę dla inwencji najlepiej zaspokajających potrzeby użytkowników budynków, którzy są i powinni być zawsze najważniejszym podmiotem regulacji prawnych i normalizacyjnych. Poniżej zamieszczamy schemat przebiegu takich działań:

Współpraca SPBT z SNB polegać ma na wydelegowaniu ekspertów z naszego Stowarzyszenia do prac w Grupach Roboczych, w których udział wezmą również przedstawiciele Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury, eksperci z innych organizacji branżowych i środowiska akademickiego, a także eksperci SNB.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising