Podręcznik SPBT
do znowelizowanej normy
PN-EN 206:2014-04

Omawia podstawowe zmiany normy PN-EN 206:2014-04 w stosunku do poprzedniczki z 2003 roku. Przybliża treść aktualnej normy w języku polskim (oryginał opublikowany jest w języku angielskim). [więcej »]

Rynek Betonu Towarowego - podsumowanie 2016 roku

Prognozowana wielkość produkcji betonu towarowego w 2016 roku wyniosła około 20 M m3. Brak znaczącego wzrostu zapotrzebowania to skutek przesunięć przetargowych inwestycji infrastrukturalnych, które będą finansowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020(...) [pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.
[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Ważne zmiany w strukturze gremiów roboczych SPBT

WYDARZENIA

Swoją uchwałą 289/UZ/17 Zarząd SPBT zatwierdził zmiany w strukturze gremiów roboczych Stowarzyszenia. Celem restrukturyzacji jest skoordynowanie organizacji pracy oraz podległości operacyjnej z wzorcami Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego (ERMCO).

Jest też odpowiedzią na nowe oczekiwania dużych odbiorców mieszanki betonowej, czyli - wykonawców robót budowlanych. Powołano więc:

  • Grupę Projektową ds. BHP, której przydzielono zadanie analizowania ewolucji urzędowych przepisów BHP, ich interpretacji i przełożenia na grunt branży betonu towarowego (sponsor: Krzysztof Suchorz; lider: Wiktor Głogowski);
  • Grupę Projektową ds. Finansowo-Prawnych, która ma się zajmować monitorowaniem przepisów w tym zakresie i reagowaniem na zagrożenia dla branży (np. odwrócony podatek VAT w kontekście przemysłu betonu towarowego) (sponsorzy: Anna Kornecka, Wojciech Hałat; lider: Włodzimierz Chołuj);
  • Grupę Projektową ds. Innowacji i Rozwiązań, z zadaniem śledzenia nowości techniki (sponsor: Daniel Grzegorski, lider: Sebastian Kaszuba)
  • Grupę ds. Komunikacji, której obszar działania obejmuje sferę public relations, także wzmacnianie dobrego wizerunku betonu towarowego jako produktu oraz jego producentów zrzeszonych w SPBT (sponsorzy: Wojciech Kliś; lider: Iwona Burzyńska);
  • Grupę Projektową ds. Normalizacji Betonu, która poprzez umocowanych przedstawicieli SPBT ma kontynuować ścisłą współpracę z Komitetem Technicznym nr 274 ds. Betonu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w miarę potrzeb – uczestniczyć w redakcji projektów treści nowych regulacji (sponsor: Robert Czołgosz; lider: Janusz Pużak);
  • Grupę Projektową ds. Transportu, która ma obserwować zmiany w krajowych przepisach dot. transportu ciężarowego – w odniesieniu do betonomieszarek samochodowych i mobilnych pomp oraz kontynuacji monitowania organów prawodawczych w sprawie polepszenia obecnego status quo (sponsor: Łukasz Żyła; lider: Mariusz Młodawski);
  • Grupę Projektową ds. Znaku „Dobry Beton”, odpowiedzialną za merytoryczna stronę Kampanii SPBT (m.in. weryfikację kandydatur w oparciu o wyniki audytu) oraz doskonalenie regulaminu przyznawania tego wyróżnienia (sponsor: Michał Elert; liderka: Teresa Bonaszewska-Wyszomirska);
  • Grupę Projektową ds. Zrównoważonego Rozwoju, która ma się interesować regulacjami dot. środowiska - z propozycją przełożenia na skalę betoniarni oraz doskonaleniem obiegu betonu w ramach jego cyklu życia  (sponsor: Krzysztof Suchorz; lider: chwilowo).

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPBT


Schemat organizacyjny grup projektowych

Jak widać, każdej grupie przewodniczy lider, który kieruje zespołem, odpowiada za stronę merytoryczną, zaś sponsor włącza się w sytuacji kryzysowej, reprezentuje ją w Zarządzie, troszcząc się o budżet i dodatkowe wsparcie – w razie potrzeby.

Oprócz takich grup jak ds. normalizacji betonu, ds. Znaku „Dobry Beton”, ds. transportu czy ds. komunikacji, które kontynuują działalność dawnych komisji – zawiązano zupełnie nowe, np. ds. BHP, ds. finansowo-prawnych czy ds. innowacji i rozwiązań, natomiast dawną Komisję ds. Środowiska zastąpiła Grupa Projektowa ds. Zrównoważonego Rozwoju, ze znacznie szerszą problematyką zainteresowań.

Biuro Stowarzyszenie nadal ma koordynować działalność wszystkich gremiów roboczych, dbać o komunikację wewnętrzną, tworzyć i archiwizować dokumenty, służyć głosem doradczym, dbać o techniczną stronę www.spbt.pl, utrzymywać korespondencję z mediami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i naukowymi – z upoważnienia prezesa Zarządu SPBT.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising