Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Warto przygotować się do certyfikacji

WYDARZENIA

Biorąc pod uwagę tegoroczne zapowiedzi Podsekretarza Stanu – Pana Tomasza Żuchowskiego, można się spodziewać, że najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowe „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym”. Wg projektu ww. rozporządzenia  - w tabeli „Wymagane systemy oceny …”  pod pozycją 26 zapisany będzie „beton towarowy”, dla którego przewiduje się dwa poziomy systemu oceny, a mianowicie:

  • "2+" do zastosowań konstrukcyjnych oraz
  • "4" dla pozostałych zastosowań.

Oznacza to, że praktycznie wszystkie asortymenty betonu zwykłego w klasie C12/15 i powyżej, przeznaczone na sprzedaż, podlegać będą certyfikacji w myśl PN-EN 206, PN-B-06265 czy PN-ISO 2859 i innych przepisów szczegółowych. Mówiąc krótko – w ustalonych odstępach czasu wytwórnię betonu towarowego kontrolować będzie audytor wydelegowany z niezależnej jednostki zewnętrznej, posiadającej uprawnienie Polskiego Centrum Akredytacji, a nawet – notyfikację organu Unii Europejskiej. Po wstępnej, zapoznawczej inspekcji zakładu, działając cyklicznie zgodnie z określoną procedurą i harmonogramem, audytor będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy produkcja danego zakładu kontynuowana jest pod osłoną skutecznej, zakładowej kontroli produkcji (ZKP); jeżeli tak, to wystawiany będzie certyfikat zgodności, jeżeli nie – nałożony zostanie zakaz wprowadzania towaru z zakwestionowanej produkcji do obrotu handlowego, co może doprowadzić nawet do zamknięcia zakładu. Warto zaznaczyć, że certyfikacja ma być wdrażana z inicjatywy producenta. I tylko udzielenie certyfikatu zgodności na wyrób do zastosowań konstrukcyjnych nada producentowi prawo wystawiania "deklaracji właściwości użytkowych".

Jest to przełomowa regulacja. Beton towarowy zyska w ten sposób status wyrobu budowlanego, analogiczny do tego, jaki od wielu lat posiada kruszywo, cement, domieszki chemiczne czy popiół lotny, a nawet – prefabrykaty betonowe. Celem tej regulacji jest utrzymanie wysokiego, jednolitego standardu jakości betonu w imię interesu klienta, a więc – wykonawcy robót budowlanych, ale przede wszystkim – przyszłego użytkownika budowanego obiektu (gwarancja trwałości minimum na 50 lat).

Aby przybliżyć producentom betonu towarowego w Polsce zakres przedmiotowy nowej regulacji i konsekwencje jej wdrożenia, nasze Stowarzyszenie organizuje otwarte dla wszystkich zainteresowanych - szkolenie pt.

„Beton towarowy – wymagania jakim trzeba sprostać”.

Zamierzamy ułatwić uczestnictwo, lokalizując cykl wystąpień naszych 4-ch ekspertów w:

  • Swarzędzu – Hotel AMARYLLIS – 16.11.2016.
  • Płońsku – Hotel MARTEX – 23.11.2016.
  • Gdańsku – Hotel CZTERY BRZOZY – 24.11.2016.
  • Modlniczce k/Krakowa – Centrum WITEK – 30.11.2016.

Bliższe szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie www.spbt.pl/szkolenia, zawierającej również „formularz zgłoszeniowy”. Z uwagi na ograniczoną pojemność sal wykładowych, proszę się pospieszyć z zapisem, bowiem o akceptacji zgłoszenia zadecyduje kolejność jego wpływu.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising