Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Walne Zgromadzenie Członków powołało nowe władze Stowarzyszenia

WYDARZENIA

W dniu 7.06.2017 r. XXIII Walne Zgromadzenie Członków SPBT, drogą tajnego głosowania, wyłoniło dziewięcio-osobowy Zarząd Stowarzyszenia na nową, dziesiątą już kadencję, która zgodnie ze Statutem SPBT powinna trwać 2 lata.

Zarząd ukonstytuował się (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków nr 155/WZC/17) w następującym składzie:

 • Prezes Zarządu SPBT - Michał D a s z k i e w i c z, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu;
  • Mgr inż. budownictwa z dyplomem MBA, początkowo związany z branżą chemii budowlanej, a od 2001 r. – aktywny w przemyśle betonu towarowego, początkowo – jako technolog betonu, później – na stanowiska dyrektorskich, obecnie – członek Zarządu Spółki CEMEX Polska.
 • Wiceprezes Zarządu SPBT – Wojciech K l i ś, utrzymał swoją dotychczasowa funkcję;
  • Inżynier budownictwa lądowego oraz magister kierunku Zarządzanie i Marketing. Swoją karierę zawodową wiąże konsekwentnie z przemysłem betonu towarowego (produkcja i sprzedaż mieszanek betonowych), obejmując kierownicze stanowiska na terenie Polski. Od roku 2015 zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Spółce „Dyckerhoff Beton”.
 • Wiceprezes Zarządu SPBT – Wojciech H a ł a t;
  • Absolwent AGH Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiadacz dyplomu MBA. Od roku 1998 związany z Grupą „Górażdże”, w ramach której pełnił wiele funkcji kierowniczych, m.in. w Gruzji, Rosji i Kazachstanie. Zajmował się poprawą efektywności operacyjnej i optymalizacji kosztowej. Obecnie - Dyrektor Zarządzający, a równocześnie – Prezesa Zarządu Spółki „Górażdże Beton”.
 • Sekretarz Zarządu SPBT – Robert C z o ł g o s z, dotychczasowy Skarbnik Zarządu;
  • Mgr inż. budownictwa z rozszerzeniem studiów o program TEMPUS „Inżynier Europejski”. Posiada uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych bez ograniczeń. Od 1998 r. działa w branży domieszek chemicznych do betonu towarowego. Od 2012 r. – zastępca, a od 2014 r. Dyrektor ds. Sprzedaży w „SIKA Poland” Sp. z o.o.
 • Skarbnik Zarządu SPBT – Michał E l e r t, dotychczasowy Sekretarz Zarządu;
  • Ukończył wyższe studia na kierunku „Budownictwo”. W latach 2005÷2012 zajmował stanowisko Regionalnego Dyrektora ds. Handlowych – najpierw w Spółce „Degussa Admixtures Poland”, a następnie – w „BASF Polska”, gdzie od roku 2012 pełni funkcję Dyrektora Techniczno-Handlowego w dziale „Construction Direct”.
 • Członek Zarządu SPBT – Daniel G r z e g o r s k i, kontynuuje pracę w Zarządzie SPBT;
  • Absolwent AGH w Krakowie, z dyplomem magistra inżyniera ze specjalnością „Technologia Materiałów Budowlanych”. W latach 2002-2007 piastował kierownicze stanowiska w branży kruszyw dla budownictwa, będąc odpowiedzialnym za Dział Jakości. Od 2007 r. związany z PPMB „Bosta-Beton” Sp. z o.o. – początkowo jako Szef Regionu „Kielce”, a od marca 2015 r. – Dyrektor Regionu „Południe”.
 • Członek Zarządu SPBT – Krzysztof S u c h o r z, kontynuujący pracę w Zarządzie SPBT;
  • Mgr inż. kierunku budownictwo, z uzupełnieniem studiów o dyplomem MBA i IoS&MM. Z branżą budownictwa związał się podejmując pracę w firmie „Yeoman Poland”, której ostatecznie został Prezesem. Rozwijał sprzedaż kruszyw importowanych drogą morską w północnej części kraju oraz w Estonii, na Łotwie i w Kaliningradzie. W 2016 r. obejmuje funkcję Dyrektora ds. Performance i Rozwoju w Grupie „LafargeHolcim” w Polsce, później - Dyrektora Generalnego Segmentu „Budynki i Infrastruktura” Grupy „LafargeHolcim” w Polsce, pozostając jednocześnie Prezesem Spółki „Yeoman Poland”.
 • Członek Zarządu SPBT – Anna K o r n e c k a;
  • Absolwentka Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z rozszerzeniem wykształcenia o dyplom MBA. Z branżą betonu towarowego wiąże się w 2001 r, obejmując stanowiska menedżerskie w obszarze sprzedaży i zarządzania przedsiębiorstwem. W latach 2007-2015 pełniła funkcję Wiceprezesa Spółki „Prodbet” w Piasecznie, obecnie jest jej Prezesem.
 • Członek Zarządu SPBT – Łukasz Ż y ł a;
  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 15 lat związany z szeroko pojętą branżą betonu, początkowo jako Pełnomocnik ds. Systemów Jakości Betonu. Od 2007 r. – Prezes Zarządu polskiego oddziału koreańskiej firmy, produkującej maszyny do pompowania mieszanki betonowej „JUNJIN Heavy Industry”. Od 2012 r. Obecnie jest Prokurentem w Spółce „Ren-Bet” i Prezesem Zarządy w Spółce KROE, gdzie zajmuje się zagadnieniami prefabrykacji lekkiej, betonami elewacyjnymi oraz kreacją innowacyjnych zastosowań materiałów betonowych.

Pani Anna Kornecka i Pan Łukasz Żyła to reprezentanci grupy małych i średnich producentów, dla których ostatnio znowelizowany Statut SPBT zarezerwował miejsce w składzie Zarządu.

Analogicznie, XXIII Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru 3-osobowej Komisji Rewizyjnej, ważnego organu kontroli wewnętrznej.

Bliższe szczegóły można znaleźć na naszej stronie tutaj.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising