Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

XX Walne Zgromadzenie Członków SPBT

WYDARZENIA

W dniu 16 czerwca br. w Krakowie odbyło się XX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. W trakcie spotkania Członkowie SPBT zapoznali się z efektami pracy Zarządu, Biura i zespołów roboczych działających w Stowarzyszeniu w roku sprawozdawczym 2013.

W związku z dobiegającymi końca pracami Zespołu ds. Nawierzchni Drogowych Pan dr inż. Zdzisław Kohutek przedstawił zgromadzonym prezentację nt. nowych OST GDDKIA dla betonu w nawierzchni drogowej i drogowym obiekcie inżynierskim, jak również dotyczącą technologii budowy nawierzchni z betonu wałowanego. Prezentacja wywołała duże zainteresowanie zgromadzonych. Przedmiotowe dokumenty źródłowe w opracowaniu których aktywny udział brali przedstawiciele SPBT są do pobrania ze strony www GDDKIA (zakładka: wzorcowe dokumenty kontraktowe).

Z innych kwestii podnoszonych podczas XX Walnego Zgromadzenia Członków SPBT wymienić należy podsumowanie działalności Komisji SPBT ds. Znaku Jakości, które przedstawiła jej Przewodnicząca Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska. Efektem wytężonej pracy Komisji i Biura SPBT był niewątpliwy sukces Finału X Edycji Kampanii SPBT „Dobry Beton” i pozytywny odbiór towarzyszącego mu spotkania prasowego, w którego sukcesie swój udział mieli również przedstawiciele Komisji SPBT ds. Komunikacji.

Efektem pracy Komisji SPBT ds. Znaku Jakości są przegłosowane przez WZC SPBT w dniu 16.06.2014 r. zmiany w Regulaminie przyznawania Znaku SPBT „DOBRY BETON”, z których najważniejsze to:

 • wprowadzenie nowego regulaminu wyłaniania firm audytorów, delegujących inspektorów do kontroli wytwórni betonu towarowego,
 • dostosowanie zapisów Regulaminu do aktualnej normy PN-EN 206:2014-04,
 • sprecyzowanie wymagań wobec personelu i sprzętu także w przypadku jego wynajmowania od firm zewnętrznych.

Z innych ważnych kwestii podejmowanych w czasie Walnego Zgromadzenia Członków SPBT wymienić należy prezentację Dyrektora Biura SPBT – Pana dra inż. Macieja Gruszczyńskiego, który przedstawił szczegółowy przebieg współpracy Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w roku sprawozdawczym w związku z wdrożeniem znowelizowanej, kluczowej dla branży producentów betonu normy PN-EN 206:2014-04 i opracowaniem jej polskiej wersji językowej, w który to proces SPBT zaangażowało się zarówno finansowo jak i organizacyjnie.

Kierownik Biura SPBT Pani Justyna Piotrowska-Łój przedstawiła zgromadzonym działania Komisji SPBT ds. Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju. Nadto została przedstawiona współpraca z Europejską Organizacją Producentów Betonu Towarowego ERMCO, w której aktywny udział brali reprezentanci SPBT:

 • Pan Piotr Rusecki – Członek Zarządu ERMCO,
 • Pani Justyna Piotrowska-Łój – Członek Komitetu ERMCO ds. Strategii,
 • Pan Łukasz Szabat – Członek Komitetu ERMCO ds. Strategii,
 • Pan Sebastian Kaszuba – Członek Komisji ECO-TEC, zastępca Członka Zarządu ERMCO.

Reprezentanci SPBT w roku sprawozdawczym brali udział w 8 spotkaniach gremiów roboczych ERMCO w czasie których podejmowane były takie kwestie jak:

 • omówienie i wypracowanie stanowiska dotyczącego zmian w normie EN 206 „Beton …”,
 • problematyka transportu mieszanki betonowej i dopuszczalnej ładowności betonomieszarek,
 • deklaracje środowiskowe EPD (Environment Products Declaration) – opracowanie jednolitego dokumentu dla betonu towarowego.

Walne Zgromadzenie Członków SPBT w dniu 16.06 br. podjęło następujące uchwały:

 • wprowadzającą zmiany w Regulaminie przyznawania Znaku Jakości SPBT „DOBRY BETON”,
 • porządkującą stan członkowski Stowarzyszenia,
 • na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana dra inż. Grzegorza Bajorka WZC udzieliło Zarządowi SPBT absolutorium za rok 2013;
 • przyjęto bilans na dzień 31.12.2013,
 • zatwierdzono preliminarz kosztów SPBT na rok 2014.

Po zakończeniu formalnych głosowań wywiązała się dyskusja, podczas której Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Piotr Rusecki nakreślił podstawowe cele i zadania na przyszłość. Na szczególne podkreślenie zasługuje utrzymanie dyscypliny czasowej przez prowadzącą obrady WZC, która winna służyć za wzór dla innych gremiów i zgromadzeń.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising