Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206+A1:2016-12 - jakie zmiany wniesie?

WYDARZENIA

Grupa Projektowa ds. Normalizacji jest jedną z grup roboczych Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. To ona podjęła się opracowania i wdrożenia krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 206+A1:2016-12   tak aby obie normy stanowiły jeden zintegrowany pakiet. Celem weryfikacji normy głównej i stworzenia krajowego uzupełnienia do niej jest uwzględnienie wyjątkowej specyfiki krajowych rozwiązań w zakresie produkcji i aplikacji betonu towarowego. Ponieważ opracowaniem materiałów zajęli się praktycy, stworzony projekt dokumentu ujmuje preferencje i potrzeby branży.  

Projekt krajowego uzupełnienia wprowadza między innymi dodatkowe definicje, jak chociażby: warunków produkcji i dostawy, zdefiniowanie dnia produkcji czy  sposób wyznaczenia średniej dobowej temperatury oraz wprowadza pojęcie czasu równoważnego wykonania badań w zależności od zastosowanego cementu. Jednym z istotnych obszarów objętych krajowym uzupełnieniem są zalecenia stosowania rodzajów cementów dla poszczególnych klas ekspozycji oraz uszczegółowienie wartości granicznych składu betonu z uwzględnieniem właśnie rodzajów cementu. Wprowadza również dodatkowe zalecenia co do doboru rodzajów cementów przeznaczonych do robót geotechnicznych.

Oprócz wymagań dla doboru cementów krajowe uzupełnienie definiuje graniczne krzywe uziarnienia kruszywa dla betonu pomagające przy projektowaniu składu mieszanek betonowych.

Aby dostosować wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12  do specyficznych warunków eksploatacji betonów w Polsce krajowe uzupełnienie wprowadza również dodatkowe procedury badawcze, których nie ma w normach związanych z normą główną. Do najistotniejszych z nich należy procedura badania odporności betonu na działanie mrozu, która jest w chwili obecnej wymagana (zgodnie z procedurą normową z 1988 roku) chociażby przy realizacji większości kontraktów drogowych.

Oprócz ogromnego wkładu merytorycznego nasze Stowarzyszenie finansuje również opracowanie techniczne i wydanie tego dokumentu przez Polski Komitet Normalizacyjny. W chwili obecnej został zamknięty proces ankietowania krajowego uzupełnienia, rozpatrzone i naniesione zostały również wszystkie wniesione uwagi a dokument jest już po konsultacji z odpowiednimi jednostkami znajdującymi się w PKN-ie opracowaniem edycyjnym wydania normy. Liczymy, że krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206+A1:2016-12  pojawi się jesienią bieżącego roku.  

Stowarzyszenie opracowało również podręcznik do normy wraz PN-EN 206+A1:2016-12 z krajowym uzupełnieniem, którego zadaniem jest w sposób przystępny przybliżyć czytelnikowi zmiany zawarte w krajowym uzupełnieniu i ich konsekwencje. Wydanie podręcznika Stowarzyszenie planuje równolegle z ukazaniem się normy krajowej.  

Krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206+A1:2016-12 przez doprecyzowanie wielu obszarów produkcji i aplikacji betonu towarowego oraz wydany przez nasze Stowarzyszenie podręcznik, będą znakomitym narzędziem wspierającym pracę technologów naszej branży, pomagającym dostosować szerokie zapisy normy głównej do specyfiki chociażby polskich warunków klimatycznych.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising