Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

TDT pomp do betonu – refleksje po 4-ech latach obowiązywania

WYDARZENIA

Formalnie od 4-ech, a praktycznie od ponad 3-ech lat, wszyscy użytkownicy samojezdnych pomp do betonu zbierają doświadczenia dotyczące procedur TDT. Wiemy, że regulacje formalne nie są w pełni adekwatne do specyfiki pracy pomp. Szczególnie zakwalifikowanie ich, jako urządzeń ciśnieniowych budziło i budzi kontrowersje. Fakt, że Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym obowiązuje tak restrykcyjny dozór techniczny pomp, także nie ułatwił zbudowania mentalnie pozytywnego podejścia biznesu do tego zagadnienia. Cóż, prawo jest prawo - musieliśmy temat oswoić. Budowy dość szybko włączyły TDT pomp do standardowej listy wymagań formalnych.

Rzecz jasna w efekcie wprowadzenia dozoru bezpieczeństwo pracy w branży wzrosło. To jest efekt niezwykle pożądany. Jednak nie ma nic za darmo. Pojawiła nam się nowa, niemała pozycja w budżetach – coroczne koszty TDT. Jak to ugryźć? Czy budżetować szczegółowo po pompach, czy wyciągać średnią statystyczną z ubiegłego roku? Okazuje się, że pytania te nie są wcale naiwne (szczególnie w wypadku zarządzania parkiem kilkudziesięciu maszyn).

Problem tkwi ciągle w braku spisanych wymagań szczegółowych, które pompa musi spełniać, by uzyskać pozytywną decyzję TDT. Maksymalny, formalny poziom szczegółowości jest określony pod poniższym linkiem: http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/warunki-techniczne-tdt/urzadzenia-sluzace-do-podawania-pod-cisnieniem-plynnego-betonu.html

Jednak „Ostateczny zakres badania określa inspektor TDT”.

Dodatkowo, niejako pomiędzy inspektorem TDT, a użytkownikiem pompy, zaangażowany w proces jest tzw. zakład uprawniony, zgodnie z zapisem: „Wszelkie czynności napraw a także modernizacji urządzeń RB, powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie posiadającym uprawnienia w formie decyzji wydanej przez Dyrektora T D T na podstawie art. 9 ustawy o dozorze technicznym, zwanym dalej zakładem uprawnionym.”

Z każdą kolejną procedurą i kolejną pozytywną (lub negatywną) decyzją doświadczenie wszystkich stron rośnie. Ostatecznie, po pierwotnym zamieszaniu, pewne standardy zostały wypracowane „bojem”, głównie w konfiguracji: inspektorzy TDT – użytkownicy pomp – zakłady uprawnione. Oczywiście mamy na myśli te zakłady uprawnione, które z naprawami pomp zajmowały się już wcześniej, bo powstanie nowych zakładów było efektem „nowej okazji biznesowej”.

Udział merytoryczny producentów pomp w uściślaniu technicznych procedur TDT był i jest z naszej perspektywy minimalny - w zasadzie ogranicza się do dostarczania DTR lub instrukcji obsługi, które stanowią istotną część dokumentacji i punkt odniesienia inspektora TDT w pracy z konkretnym egzemplarzem pompy. Ta sama uwaga dotyczy producentów/dystrybutorów części do pomp i elementów rurociągów. Chyba przegapiono tu okazję włożenia pozytywnego, merytorycznego wkładu w asymilowanie przez branżę nowych regulacji formalnych. A przecież nic lepiej nie buduje pozytywnego wizerunku w środowisku.

Konkludując, użytkownik samojezdnych pomp do betonu, chcący poprawnie oszacować i co ważniejsze zoptymalizować koszty TDT w kolejnym roku finansowym, powinien własną dokumentację i wiedzę o stanie pomp odnieść do szczegółowych doświadczeń z wcześniejszych procesów dozorowych. Przestrzeń do optymalizacji kosztów jest spora. W dużym skrócie coroczna rewizja stanu pompy koncentruje się na poniższych elementach:

  • sprawdzenie funkcjonowania urządzenia,
  • sprawdzenie elementów konstrukcji i zamocowania pompy do podwozia,
  • pomiar grubości ścianek rurociągu,
  • sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego,
  • hydroakumulator

Bez wątpienia, by mieć cały proces pod dobrą kontrolą, użytkownik pompy powinien dysponować wysokimi kompetencjami własnymi - w tym kadrowymi. Dla firm wyspecjalizowanych w pompowaniu betonu oraz dla działów producentów betonu towarowego, które odpowiadają za eksploatację pomp własnych, przeorganizowanie swoich kompetencji technicznych pod kątem TDT stało się koniecznością.

Zespół Techniczny Gebomsa Polska

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising