Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Targi AUTOSTRADA’2018 - Seminarium „Drogi betonowe – niezmiennie dobre”

WYDARZENIA

XXIV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA w Kielcach towarzyszyło seminarium pt. „Drogi betonowe – niezmiennie dobre”, zorganizowane w dniu 9.05.2018 r. przez Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC), pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Przemawia Dyrektor A. Krupa z Ministerstwa Infrastruktury
Burmistrz M. Majcher i Prezes A. Ptak
Audytorium

Po powitaniu licznie zgromadzonych gości przez przedstawicieli Zarządu SPC – pana Andrzeja Ptaka (Grupa OŻARÓW) oraz pana Ernesta Jelito (Górażdże S.A.) głos zabrała pani dyr. Agnieszka Krupa z Ministerstwa Infrastruktury, krótko omawiając krajowy plan budowy dróg na lata 2014-2023. Z kolei dyr. Marcin Nowacki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad scharakteryzował zamierzenia tego Urzędu w zakresie rozbudowy sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu, zwłaszcza tych z nawierzchnią betonową. Następnie organizatorzy seminarium uhonorowali nagrodą SPC „Dobry Gospodarz” Starostę Strzeleckiego pana Józefa Swaczynę i Burmistrza Gminy Ożarów pana Marcina Majchera - za konsekwentne i skuteczne realizowanie programu budowy dróg lokalnych z betonu w swoich gminach.

Część merytoryczną seminarium zapoczątkowało wystąpienie prof. Władysława Gradziejdczyka z Politechniki Białostockiej, który przedstawił najnowsze metody badań hałaśliwości nawierzchni drogowych w zależności od rodzaju ich chropowatości, typu pojazdu i jego prędkości. Dyr. Marcin Lewandowski ze Spółki PORR podzielił się doświadczeniami swojej firmy z budowy betonowych nawierzchni drogowych, zaś pan Adam Lenczyk ze Spółki Wrocławskie Inwestycje – ukazał przykłady nowoczesnych nawierzchni betonowych we Wrocławiu. Na zakończenie bloku prezentacji wystąpił pan Grzegorz Stefanowicz ze Spółki Kruszbet z informacją, jak wypełnia się białe plamy na mapie dróg betonowych na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu.

Podsumowując seminarium prof. Jan Deja stwierdził m.in., że branża cementowo-betonowa nie zamierza już nikogo przekonywać, która z technologii budowy nawierzchni drogowych jest lepsza. Jego zdaniem, to obiektywny rachunek ekonomiczny, uwzgledniający zarówno koszty budowy jak i koszty utrzymania, powinien decydować o wyborze inżynierskiego rozwiązania.

Podczas obecnej edycji kieleckiego seminarium drogowego, na zaproszenie organizatorów, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce reprezentowała pani prezes Anna Kornecka (Prodbet) - członek Zarządu SPBT oraz dr inż. Maciej Gruszczyński i dr inż. Zdzisław Kohutek z Biura SPBT. Ale obecni byli także członkowie SPBT, m.in. z Grupy LafargeHolcim, Dyckerhoff, Centrum Technologicznego Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej czy TPA.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising