Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Nowa inicjatywa SPBT – szkolenia dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

WYDARZENIA

Wykładowcy - dr inż. Zdzisław Kohutek i dr inż. Grzegorz Bajorek i organizatorzy szkolenia - dr inż. Maciej Gruszczyński (Dyrektor Biura SPBT) i mgr inż. Mirosław Boryczko (Członek Rady MOIIB)

W dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce zorganizowało szkolenie pt. "Beton – materiał konstrukcyjny, produkt, wyrób budowlany".

Dyskusja w trakcie prezentacji

Seminarium adresowane było do szerokiego grona odbiorców wywodzących się z kręgu pracowników nadzoru budowlanego i inwestorskiego, projektantów i wykonawców, którzy na co dzień mają do czynienia z betonem – podstawowym materiałem konstrukcyjnym w budownictwie. Celem szkolenia było przedstawienie aktualnego statusu betonu, jako materiału konstrukcyjnego we współczesnym budownictwie w odniesieniu do aktualnych norm, przepisów budowlanych ale także możliwości technologicznych jego wytwarzania i wbudowania.

Dr Zdzisław Kohutek omawia założenia Kampanii SPBT DOBRY BETON

Samo szkolenie spotkało się z żywym zainteresowaniem o czym świadczy frekwencja – sala wykładowa MOIIB wypełniona była do ostatniego miejsca. Udało zgromadzić się 37 uczestników z tego 21 reprezentowało powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego z województwa małopolskiego, 9 uczestników wywodziło się z kręgu firm wykonawczych, 4 reprezentowało środowisko projektantów a pozostała trójka Politechnikę Krakowską.

Dr Grzegorz Bajorek przedstawia tezy swojej prezentacji

W trakcie 4-godzinnego szkolenia szczególnie cenne było wystąpienie dra inż. Grzegorza Bajorka – niekwestionowanego autorytetu z zakresu technologii i kontroli jakości betonu. W swoim wystąpieniu skoncentrował się on na aktualnych przepisach europejskich norm wyrobu – głównie betonu towarowego, pod kątem stosowania ich przez projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru. Dr Grzegorz Bajorek przedstawił odpowiedź na nurtujące środowisko inżynierów budownictwa pytanie o obligatoryjność stosowania norm technicznych. Omówił w sposób niezwykle szczegółowy problem oceny cech wytrzymałościowych i trwałościowych, zarówno metodami laboratoryjnymi i „in situ”. Przedstawił wymagania podstawowej normy PN-EN 206. Omówił także najtrudniejsze i mało znane inżynierom zagadnienia oceny właściwości betonu w nawiązaniu do wymagań deklaracji stałości właściwości użytkowych, do wystawienia której obliguje producenta wyrobu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011.

Audytorium w czasie szkolenia

Za niezwykle ciekawe i pożyteczne należy uznać też przeszło 30-minutowe wystąpienie dra inż. Zdzisława Kohutka. W swojej prezentacji zwięźle zdefiniował on beton towarowy, krótko zaprezentował Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Dr Zdzisław Kohutek przedstawił zgromadzonym wieloletnie zabiegi Stowarzyszenia na rzecz uznania betonu towarowego za wyrób budowlany oraz inicjatywę Kampanii SPBT „DOBRY BETON”.

Prezentowane przez wykładowców treści w sposób bezdyskusyjny, wszystkim uczestnikom szkolenia, pozwoliły uporządkować i zgłębić posiadaną wiedzę nt. betonu towarowego.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe egzemplarze książki "Beton przyjazny środowisku" oraz świadectwa uczestnictwa sygnowane przez dra inż. Stanisława Karczmarczyka – Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dra inż. Maciej Gruszczyńskiego – dyrektora biura SPBT.

W zgodnej ocenie środowiska, inicjatywa organizacji tego typu szkoleń przez SPBT jest niezwykle cenna. Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie planuje ich organizację w innych lokalizacjach. Najbliższe szkolenie planowane jest na przełomie października i listopada br. i organizowane będzie we współpracy z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Olsztynie.

Na zakończenie warto nadmienić, że wygłaszane przez wykładowców prezentacje dostępne są na stronie internetowej MOIIB i można je pobrać klikając tutaj

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising