Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Paryż gospodarzem spotkania Reprezentantów Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego.

WYDARZENIA

Palace d'Lena - budynek obrad

W dniach 5-6 czerwiec 2014 roku odbyło się spotkanie najważniejszych gremiów Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO. Ponieważ gospodarzem tegorocznych obrad było Francuskie Stowarzyszenie Producentów Betonu, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych z całej Europy zostali zaproszeni do Paryża. Spotkanie reprezentantów ERMCO połączone zostało z obchodami 50 rocznicy działalności Francuskiego Stowarzyszenia Producentów Betonu.

Wnętrze budynku Palace d'Lena

W pierwszym dniu mitingu, obrady odbywały się w budynku Konsylium Ekonomiczno Społeczno Środowiskowego CESE, znanym we Francji z debat nad propozycjami rozwiązań rządowych dotyczących ekonomii, środowiska i społeczeństwa. Budynek został wybrany również ze względu na walory architektoniczne. Zaprojektował go August Perret, który nazwany jest „ojcem żelbetu”. Jeden z pierwszych bowiem zaczął stosować w budownictwie żelazobeton widząc w nim cenny materiał nie tylko konstrukcyjny, lecz także umożliwiający kształtowanie nowych form. Jedną z charakterystycznych części budynku jest hipostyle hall, który jest szeroką na 18 metrów i długą na 60 metrów otwartą przestrzenią. Jego sufit podparty jest przez betonowe kolumny. To tutaj w pierwszym dniu odbyły się obrady Komisji ERMCO ds. Strategii, Komisji ECO-TEC, jak i posiedzenie Zarządu ERMCO.

Obrady

Komisja ERMCO ds. Strategii w trakcie posiedzenia dyskutowała nad możliwościami zapewnienia betonowi „drugiego życia produktu”. Zauważono, że powtórne wykorzystanie betonu z recyclingu wymaga wprowadzenia zmian w prawodawstwie unijnym dopuszczającym stosowanie takich materiałów. Zastanawiała się nad zmianami jakie niosą EUROCODY, a także analizowała ankietę dotyczącą wypadkowości w branży podczas transportu i pompowania betonu. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się reprezentanci z USA, którzy tego typu dane starają się gromadzić już od dłuższego czasu.

Obrady

Równolegle z pracami Komisji ds. Strategii odbywały się obrady Komisji ECO-TEC. Głównym tematem dyskusji były możliwości wypracowania nowych klas ekspozycji na chlorki.

Następnie odbyło się posiedzenie Zarządu ERMCO, w trakcie którego podsumowano pracę gremiów roboczych i przygotowywania do Spotkania Reprezentantów ERMCO (odpowiednika naszego Walnego Zgromadzenia).

Obrady

Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyło się kolokwium jubileuszowe Francuskiego Stowarzyszenia Producentów Betonu pt. "50 lat osiągnięć i innowacji". W trakcie tego spotkania głos zabrali gospodarze, zaprezentowali ewolucję betonu na przestrzeni 50-ciu lat ich działalności, a także pokazali zakres współczesnych działań i osiągnięć organizacji. W trakcie kolokwium zabrał także głos Prezes ERMCO podsumowując ostatni okres działalności branży i pokazując kierunki jej rozwoju w nadchodzących latach. Wypowiadali się również architekci, ekonomiści i prezes CESE, mówiąc o urbanistyce, jej symbiozie ze środowiskiem, możliwościach ewolucji architektury i mądrym zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej.

Wykład zamykający spotkanie opisywał działalność Augusto Perreta, projektanta budynku w którym odbywały się obrady pierwszego dnia spotkania Reprezentantów ERMCO oraz pokazywał piękno ukryte w pałacu CESE budynku, który gościł uczestników spotkania.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się bankiet i uroczysta kolacja.

Drugi dzień obrad zdominowany został przez spotkanie Reprezentantów ERMCO, które odbyło się w siedzibie Francuskiego Stowarzyszenia. Podsumowano działalności ERMCO w roku 2013. Przedstawiono projekty dotyczące kampanii bezpieczeństwa przeciwpożarowego i plusów ze stosowania betonu w tym zakresie. Omówiono także tematykę dotyczącą stworzenia właściwego schematu pokazującego zrównoważony rozwój w zakresie produkcji kruszyw, betonu i cementu.

Następnie prof. Tom Harrisson omówił tematykę związaną z opracowywanymi dla betonu środowiskowymi deklaracjami produktu. Poruszył również zagadnienia dotyczące stosowania krystalicznej krzemionki i przedstawił wyniki przeprowadzonych w tym zakresie badań.

W trakcie spotkania zaprezentowano również statystykę produkcji betonu towarowego w krajach członkowskich w roku 2013. Zaproszono również do przygotowywania i przesyłania referatów na Kongres ERMCO w Istambule. Dokładny terminarz zostanie przekazany do biur narodowych stowarzyszeń w najbliższym czasie.

Kolejne spotkanie Reprezentantów odbędzie się za rok przy okazji Kongresu ERMCO w Istambule w czerwcu 2015 roku.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising