Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

SPBT na Konferencji Future4Build

WYDARZENIA

Uczestnicy panelu dyskusyjnego Konferencji Future4build

W dniach 6-7 listopada br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się trzecia edycja międzynarodowej Konferencji Future4Build. Tematem przewodnim imprezy była strategia zrównoważonego budownictwa w kraju w perspektywie dyrektyw UE na lata 2014-2020.

W trakcie trwania tegorocznej edycji Futur4Build odbywały się liczne debaty i panele dyskusyjne, których uczestnicy wymieniali poglądy nt. projektowania i praktycznej aplikacji ekologicznych, „zielonych” rozwiązań we współczesnym budownictwie w Polsce i na świecie.

W tegorocznej edycji Konferencji Futur4Build czynny udział brali przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce w osobach Prezesa Piotra Ruseckiego i dra inż. Macieja Gruszczyńskiego – dyrektora Biura. Reprezentanci SPBT uczestniczyli w dyskusji panelowej „Wartość zrównoważonego budownictwa vs cena”, której patronował CEMEX Polska. Paneliści dyskutowali nad powszechnie krytykowanym kryterium „najniższej ceny”, które negatywnie odbija się na jakości stosowanych materiałów i aplikowanych technologii.

Przyczynkiem dyskusji była prezentacja Pana Michała Misterskiego nt zastosowania do budowy nawierzchni drogowych betonu cementowego. Drogi betonowe są bowiem doskonałym przykładem „zrównoważonych inwestycji”, albowiem posiadają wartość środowiskową (ograniczenie emisji CO2, minimalizacja akumulacji ciepła), społeczną (poprawa bezpieczeństwa w wielu aspektach), jak i ekonomiczną – niskie koszty utrzymania połączone z wieloletnią trwałością.

W trakcie dyskusji głos zabierał Piotr Rusecki – Prezes SPBT, jak również Maciej Gruszczyński – Dyrektor Biura. Według zgodnej opinii panelistów do rozwoju zrównoważonego, „zielonego” budownictwa niezbędna jest właściwa polityka rządu, m.in. reforma ustawy o zamówieniach publicznych, a zwłaszcza pomniejszenie znaczenia kryterium tzw. najniższej ceny, zdefiniowanie kluczowych cech dla materiałów i rozwiązań technologicznych spełniających wymagania zrównoważonego budownictwa, a przede wszystkim właściwa polityka fiskalna państwa sprzyjająca „zielonym” rozwiązaniom w budownictwie.

W czasie 2 dni Konferencji odbyło się 28 paneli dyskusyjnych z udziałem 115 ekspertów z kraju i zagranicy. W imprezie wzięło udział ponad 400 uczestników, którzy reprezentowali różne środowiska – instytucje rządowe i samorządowe, architekci, konstruktorzy, projektanci, deweloperzy.

Konferencja Future4Build "Zrównoważony Rozwój w Budownictwie" stanowiła połączenie rozległej wiedzy i praktycznych rozwiązań oraz prezentacji przygotowanych przez krajowych a także międzynarodowych ekspertów z branży, których ideą jest promowanie wartości ekologicznych, ekonomicznych, społecznych oraz działanie z myślą o przyszłości pokoleń.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising