Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

SPBT finansuje polskie opracowanie
norm europejskich dla betonu

WYDARZENIA

Zarząd Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce uznał, że misja edukacyjna stowarzyszenia wobec całej branży zobowiązuje je m.in. do troski o jakość polskiej normalizacji, w tym dbałość o powszechny dostęp do standardów normalizacyjnych w języku polskim.

Zgodnie z programem działań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tylko normy "główne są przeznaczone do bezpośredniego tłumaczenia na język polski. Pozostałe normy w tym wiele standardów dotyczących procedur badawczych zostaje wprowadzona do polskiej normalizacji, jako normy uznaniowe, czyli takie których tytuł i okładka są po polsku, natomiast treść jest oryginałem najczęściej w języku angielskim (działanie takie dopuszcza Ustawa o normalizacji z 2002r.).

Finansowane przez SPBT prace nad opracowaniem polskojęzycznych norm wydanych przez PKN metodą uznaniową czyli w języku angielskim rozpoczęły się już w roku 2010, a zakończenie prac normalizacyjnych na szczeblu PKN przypadnie na IV kwartał roku 2011. Obecnie dostępnych jest 6 z 16 norm, które staraniem Stowarzyszenia zostały przetłumaczone i ukazały się w języku polskim.

Wsparcia finansowego dla naszej inicjatywy udzieliło również 7 firm członkowskich SPBT.

Normy już dostępne to:

  • PN-EN 480-10:2011, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań – Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie
  • PN-EN 12350-1:2011, Badania mieszanki betonowej – Część 1: Pobieranie próbek
  • PN-EN 12350-2:2011, Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
  • PN-EN 12350-3:2011, Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe
  • PN-EN 12350-5:2011, Badania mieszanki betonowej – Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego
  • PN-EN 12350-6:2011, Badania mieszanki betonowej – Część 6: Gęstość
Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising