Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Biuro SPBT wspiera inicjatywy członków Stowarzyszenia na rzecz budowy dróg z betonu

WYDARZENIA

Grupa OŻARÓW, wspólnie ze Spółką Chryso Polska, Stowarzyszeniem Producentów Cementu i przedsiębiorstwami Keller, Lhoist. OAT i Nascon - zorganizowała otwarte spotkania na temat budowy dróg betonowych, dedykowane samorządowcom, zarządcom sieci komunikacyjnych, inspekcji nadzoru budowlanego oraz innym zainteresowanym tą tematyką. Celem spotkań było zwrócenie uwagi inwestorów, zwłaszcza z kręgu władz powiatowych i gminnych - na alternatywę budowy lokalnych dróg z nawierzchnią betonową, trwałych, bezpiecznych w eksploatacji i nieskomplikowanych w wykonawstwie – poprzez wskazanie technologii, kosztów, regulacji urzędowych, z przywołaniem przykładów.

Prestiż spotkań niewątpliwie podniosło ich umiejscowienie, tj. przy Wydziałach Budownictwa i Architektury Politechnik, które udostępniły swoje reprezentacyjne aule.

Audytorium konferencji pt. BetoNOWE drogi w Polsce

Wykładowcy konferencji

Pierwsze spotkanie pod hasłem „BetoNOWE drogi w Polsce” odbyło się w Rzeszowie, w ramach III Podkarpackiej Konferencji Drogowej - w dniu 21.11.2018. Wygłoszono 10 referatów. Wystąpił m.in. prof. Antoni Szydło (omawiał problemy budowy i utrzymania nawierzchni betonowych), prof. Tomasz Siwowski (skomentował katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych), prof. Jan Deja (z prezentacją nowych, ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA dla nawierzchni z betonu cementowego), inż. Michał Szymański (przedstawił nowoczesne trendy w nawierzchniach betonowych). Honorowego patronatu udzielił tu Marszałek Województwa Podkarpackiego i Prezydent Miasta Rzeszowa.

Drugie z tej serii, dwudniowe spotkanie w ramach II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej, do organizacji którego włączył się ponadto Polski Kongres Drogowy, trwało od 28. do 29.11.2018. Podzielone zostało na 5 sesji problemowych. Pierwsza z nich poświęcona została tematyce nawierzchni betonowych, druga – problemom podbudowy, wzmocnienia i stabilizacji gruntów, trzecia – innowacyjności, czwarta i piąta – monitoringowi i diagnostyce w drogownictwie, a także prezentacji doświadczeń z realizacji. Odnotowano łącznie 26 wystąpień. Oprócz pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej, głos zabierali reprezentanci GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich,  Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Gdańskiej oraz Spółek Menard, Nascon, Lhoist,  Keller, Budimex, Strabag, Mota Engil, Porr, OAT, Chryso Polska,

Wsparcie SPBT polegało na oddelegowaniu dra inż. Zdzisława Kohutka do wystąpienia z prezentacją autorstwa dra inż. Macieja Gruszczyńskiego pt. „Beton wałowany – szansą na trwałe i tanie drogi lokalne”, która znalazła się w programie obydwu, ww. konferencji. Tytułem wprowadzenia przedstawiono krótko branżę betonu towarowego od strony statystyk, wzmiankując też o celach i zadaniach Stowarzyszenia. Sądząc po licznych zapytaniach podczas dyskusji, zarówno w Rzeszowie, jak i w Lublinie - prezentacja ta wzbudziła duże zainteresowanie audytorium.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising