Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

SPBT kontynuuje współpracę z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

WYDARZENIA

Począwszy od 1 lipca br. wszystkich producentów betonu towarowego w Polsce czekają zmiany związane z wejściem w życie obowiązku posiadania krajowego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji. Podstawą formalną tej zmiany są zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Mając powyższe na względzie Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce od kilku miesięcy intensywnie współpracuje z Departamentem Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w kwestii wypracowania jednolitych zasad i standardów dotyczących znakowania betonu towarowego (zgłasza w kwestii kształtu i zawartości krajowej deklaracji właściwości użytkowych betonu towarowego).

Michał Grys - Członek zarządu SPBT - w trakcie prezentacji przedstawicielom GUNB charkterystyki rynku betonu towarowego
Teresa Bonaszewska-Wyszomirska prezentuje Ministrowi Krzysztofowi Piątkowi wzorce dokumentów w-z
Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska prezentuje pracownikom GUNB laboratorium i procedury kontroli jakości betonu
Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska prezentuje pracownikom GUNB dokumenty towarzyszące ekspedycji betonu do odbiorcy

Jednym z przejawów tej aktywności było zapoznanie kierownictwa i pracowników GUNB z praktycznymi aspektami funkcjonowania profesjonalnej wytwórni betonu towarowego. 27 marca br. – dzięki uprzejmości Spółki CEMEX Polska – SPBT zorganizowało prezentację wszystkich etapów produkcji betonu – począwszy od przyjęcia składników aż do ekspedycji na budowę. W spotkaniu zorganizowanym na WBT CEMEX w Warszawie przy ul. Annopol wzięli udział: Pan Krzysztof Piątek - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw kontroli i wyrobów budowlanych, Pan Roman Sobczak – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych oraz 18 operacyjnych pracowników GUNB.

W trakcie spotkania Pan Michał Grys – Członek Zarządu SPBT, Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska – lider GP ds. Znaku „Dobry Beton” oraz kierownik wytwórni zaprezentowali przedstawicielom GUNB wszystkie etapy produkcji betonu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości i dokumentacji towarzyszącej procesowi produkcji i wysyłki betonu do odbiorcy.

Spotkanie było niezwykle owocne o czym świadczy dyskusja, jaka wywiązała się na zakończenie spotkania – a która dotyczyła aspektów związanych z produkcją, kontrolą jakości i znakowaniem betonu towarowego.

W zgodnej ocenie uczestników spotkania było ono niezwykle cenne i w sposób zdecydowany ułatwi opracowanie przez GP SPBT ds. Normalizacji Betonu wzorców dokumentów (KDWU, karta charakterystyki, w-z), które będą bez zastrzeżeń akceptowane przez pracowników GUNB po 1. Lipca br.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising