Podręcznik SPBT
do znowelizowanej normy
PN-EN 206:2014-04

Omawia podstawowe zmiany normy PN-EN 206:2014-04 w stosunku do poprzedniczki z 2003 roku. Przybliża treść aktualnej normy w języku polskim (oryginał opublikowany jest w języku angielskim). [więcej »]

Rynek Betonu Towarowego - podsumowanie 2016 roku

Prognozowana wielkość produkcji betonu towarowego w 2016 roku wyniosła około 20 M m3. Brak znaczącego wzrostu zapotrzebowania to skutek przesunięć przetargowych inwestycji infrastrukturalnych, które będą finansowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020(...) [pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.
[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Seminarium „Drogi betonowe“ – AUTOSTRADA Kielce

WYDARZENIA

W dniach 13÷15.05.2015. na terenie „Targów – Kielce” zorganizowano cykliczną wystawę AUTOSTRADA, gdzie wielu producentów i dostawców na swoich stoiskach prezentowało maszyny do budowy dróg, próbki materiałów budowlanych, osprzęt kontrolno-pomiarowy, automatykę regulacji ruchu, urządzenia służące utrzymaniu obiektów drogowych czy mostowych oraz inne eksponaty techniki. Były wśród nich i takie, które spełniały kryteria rozwiązań innowacyjnych. Wystawie towarzyszyły liczne platformy informacyjne i dyskusyjne.

Jednym z ważniejszych było seminarium pt. „Drogi betonowe – dokonania i wyzwania”, firmowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Seminarium odbyło się w dniu 14.05.2015 r. w Centrum Kongresowym kieleckich Targów. Zgromadziło ok. 400 zainteresowanych. Delegatem Biura SPBT był dr inż. Z. Kohutek. Spotkanie poświęcono zaletom nawierzchni betonowych, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji, także - dotychczasowym doświadczeniom inżynierskim oraz perspektywom budowy dróg betonowych w Polsce - na przyszłość.

Po otwarciu seminarium przez Przewodniczącego SPC pana A. Ptaka, Naczelnik Wydziału Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pan M. Perliński przedstawił ministerialny program budowy dróg krajowych na lata 2014÷2023. Następnie Dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA – pan W. Michalski omówił kryteria, które Generalna Dyrekcja bierze pod uwagę wybierając nawierzchnię dla dróg przez nią zarządzanych. Z kolei Prof. A. Szydło z Politechniki Wrocławskiej skomentował nowoopracowany „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, zawierający podstawowe wytyczna dla inżyniera-projektanta. Następni mówcy, tj. dr hab. inż. W. Gardziejczyk z Politechniki Białostockiej oraz dr inż. W. Dąbrowski ze Spółki OAT w swoich wystąpieniach zaprezentowali własny dorobek z zakresu badań i analiz emisji hałasu, spowodowanego ruchem pojazdów kołowych po nawierzchni betonowej. Dalsi prelegenci, tj. pani Dyrektor J. Szatanek (Budimex), pan Prezes P. Smolarczyk (Budpol), pan Dyrektor A. Szeniszewski (Strabag Infrastruktura) i pan Dyrektor M. Żurek (Wesbud) podzielili się doświadczeniami praktycznymi z budowy dróg betonowych, realizowanych przez ich firmy macierzyste. Z ciekawym referatem wystąpił pan R. Walkowiak (Chryso Polska), udowadniając związek trwałości nawierzchni betonowej z jakością surowców, użytych na jej budowę. Seminarium podsumował Prof. J. Deja (SPC), m.in. stawiając pytanie retoryczne „Dlaczego beton ?”

Tego typu spotkania są pożyteczne nie tylko z uwagi na aktualność problematyki tam prezentowanej. Przemawiają bowiem do szerszego grona odbiorców, niejako – przy okazji zwiedzania ekspozycji targowej, budują świadomość pozytywu.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising