Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Seminarium drogowe w ramach Targów AUTOSTRADA’2017

WYDARZENIA

Tradycji stało się zadość. XXIII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA w Kielcach towarzyszyło Seminarium pt. „Drogi betonowe – mądre budowanie na lata”, zorganizowane w dniu 10.05.2017 r. przez Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC).

Audytorium
Prezydium - przewodniczacy SPC Andrzej Ptak i prof. Jan Deja
Przemawia Dyrektor GDDKiA Krzysztof Kondraciuk

Po powitaniu licznie zgromadzonych gości przez przewodniczącego SPC – Pana Andrzeja Ptaka oraz Pana Krzysztofa Kondraciuka – szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która nota bene udzieliła temu spotkaniu swego patronatu, wystąpił prof. Jan Deja. Krótko scharakteryzował krajowy stan budowy dróg z betonową jezdnią, a następnie uhonorował Wójta Leszka Skowrona z gminy Korzenna i Burmistrza Tadeusza Kaucha z gminy Ujazd dyplomem „Dobry Gospodarz” - za konsekwentne i skuteczne realizowanie programu budowy dróg lokalnych z betonu w swoich gminach.

W części merytorycznej seminarium dyr. Wacław Michalski (GDDKiA) omówił wielokryterialną metodę oceny dla wyboru nawierzchni drogowych, prof. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) – polskie doświadczenia w budowie i utrzymaniu betonowych nawierzchni drogowych, a prof. Wiesław Kurdowski (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) – przypadek 70-letniej nawierzchni betonowej na jednej z autostrad w Polsce. Zaś Pani Bożena Gałecka-Pudlak z Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przedstawiła działania resortu w obszarze przepisów techniczno-budowlanych dla drogownictwa. Po przerwie głos zabrał Pan Sebastian Witczak (TPA Instytut Badań Technicznych) przedstawiając ciekawe badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowych, a następnie – Pani Wioleta Kalista z P.V. Prefabet-Kluczbork z referatem na temat betonowej infrastruktury podziemnej z prefabrykatów. W imieniu wykonawców nawierzchni z betonu wystąpił prezes Piotr Smolarczyk (Budpol ) i dyr. Andrzej Litwinowicz (Budimex), którzy podzielili się najnowszymi doświadczeniami praktycznymi swoich firm.

Jeszcze 1-2 lata wstecz z niedowierzaniem wysłuchiwano opinii, że budowa drogi z nawierzchnią betonową jest tańsza od drogi z nawierzchnią asfaltową. Sądząc po wypowiedziach prelegentów oraz po wymianie poglądów w kuluarach obecnego seminarium – można było odnieść wrażenie, że prawda ta stała się już powszechna i wszyscy się z nią pogodzili. A kiedy weźmie się pod uwagę także koszty utrzymania drogi w perspektywie 30 lat, to ocena ekonomiczna wyraźnie wskazuje na beton. Decydenci z urzędów centralnych dodatkowo zwracali uwagę na trudność przy prognozowaniu kosztów budowy drogi z nawierzchnią asfaltową, wskazując na fakt, że krzywa obrazująca ceny asfaltu na przestrzeni ostatnich 15 lat jest silnie pofalowana z licznymi odchyleniami sięgającymi nawet kilkudziesięciu procent progu poprzedzającego i mocno zależy od koniunktury, gdy tymczasem ceny cementu układają się wzdłuż stabilnej prostej, lekko wznoszącej.

Na zakończenie seminarium prof. Jan Deja oświadczył m.in., że branża cementowa absolutnie nie kieruje się tutaj swoim partykularnym interesem, bowiem budowa dróg z nawierzchnią betonową angażuje obecnie zaledwie 1% krajowej produkcji cementu. Chodzi jedynie o ograniczenie monokultury w inżynierii oraz doprowadzenie do równouprawnionej konkurencji.

Na tegorocznym seminarium drogowym SPC – Biuro Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce reprezentował dr inż. Maciej Gruszczyński i dr inż. Zdzisław Kohutek. Ale obecni byli także członkowie Stowarzyszenia, m.in. ze Spółki Uni-Bet, Lafarge, Dyckerhoff, Centrum Technologicznego Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej czy TPA.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising