Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

INFORMACJA W SPRAWIE ROZBIEŻNOŚCI INTERPRETACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD OPODATKOWANIA DOSTAW BETONU
I WYNAJMU POMP PODATKIEM VAT

WYDARZENIA

W związku z pojawiającymi się sprzecznymi indywidualnymi interpretacjami prawa podatkowego wydawanymi przez Krajową Administrację Skarbową dotyczącymi sprzedaży (dostawy) betonu z usługami towarzyszącymi (transport, wylewanie, pompowanie) Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego („SPBT”) rozważa wystąpienie do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w tym zakresie. Celem wniosku SPBT jest potwierdzenie, że sprzedaż (dostawa) betonu wraz z usługami towarzyszącymi (transport, pompowanie bez względu na to czy są wliczone w cenę betonu czy są rozliczane odrębnie) podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, zgodnie z którymi to sprzedawca (dostawca) zobowiązany jest do naliczenia 23% VAT na wystawianej przez siebie fakturze. W szczególności, SPBT zależy na wyeliminowaniu niejasności i potwierdzeniu, iż tego rodzaju aktywności nie stanowią usługi budowlanej objętej tzw. "mechanizmem odwrotnego obciążenia" dla celów VAT.

W okresie do czasu uzyskania przez SPBT takiej interpretacji ogólnej (o ile Minister Finansów uwzględni wniosek SPBT i wyda taką interpretację) rekomendujemy tym producentom betonu, którzy chcą rozliczać dostawy betonu oraz wynajem pomp do betonu na zasadach ogólnych ze stawką 23% VAT aby:

  1. Przekazywali swoim odbiorcom betonu urzędowe opinie klasyfikacyjne Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi klasyfikujące:
    1. świadczenie polegające na wytworzeniu masy betonowej, transport na budowę specjalistycznymi środkami transportu, podawanie masy betonowej bezpośrednio z betonomieszarki lub za pomocą pompy w grupowaniu PKWiU 23.63.10.0 „Masy betonowe”, oraz
    2. najem samojezdnej specjalistycznej pompy do pompowania betonu wraz z obsługą w grupowaniu PKWiU 52.24.19.0 „Pozostałe usługi przeładunku towarów”.

    Jeżeli nie posiadają Państwo takich uzyskanych przez Państwa firmę opinii klasyfikacyjnych mogą Państwo skorzystać z opinii Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi zamieszczonych na stronie SPBT.

  2. Umieszczać każdorazowo na fakturze VAT lub w oddzielnym oświadczeniu dołączanym do każdej faktury VAT wyraźną informację o klasyfikacji statystycznej
  1. przy fakturach za wytworzenie masy betonowej, transport na budowę specjalistycznymi środkami transportu, podawanie masy betonowej bezpośrednio z betonomieszarki lub za pomocą pompy poprzez podanie na tych dokumentach - Kod PKWiU 23.63.10.0 „Masy betonowe”,
  2. przy fakturach za najem samojezdnej specjalistycznej pompy do pompowania betonu wraz z obsługą poprzez podanie na tych dokumentach – „Kod PKWiU 52.24.19.0 „Pozostałe usługi przeładunku towarów”.

 

Sporządził:

 

Kraków, 9.10.2017 r.

Włodzimierz Chołuj
Lider Grupy Projektowej
SPBT ds. Finansowo-Prawnych

 

Zastrzeżenie.
Zastrzegamy, że SPBT nie bierze odpowiedzialności za skutki prawne oraz podatkowe działań gospodarczych poszczególnych podmiotów, które skorzystają z niniejszej informacji. Każdy z podmiotów powinien samodzielnie ocenić swoją indywidualną sytuację prawno-podatkową oraz ryzyka związane ze skorzystaniem przez niego z tej informacji.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising