Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Regulamin serwisu

O NAS

Regulamin serwisu
Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce

§ 1 Zakres regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, zastrzeżenia dotyczące praw autorskich oraz politykę prywatności.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

3. Korzystając każdorazowo z narzędzi i usług oferowanych przez Serwis Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

§ 2 Właściciel serwisu

Właścicielem Serwisu internetowego http://www.spbt.pl jest Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Morawskiego 5, posługujące się numerem NIP: 677-21-11-151 oraz numerem REGON: 357033106, wpisane do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem: 1592.

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków

Adres e-mail: lp.tbps@oruib

§ 3 Słownik użytych pojęć

Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.spbt.pl prowadzona przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

§ 4 Ochrona własności intelektualnej

1. Znajdujące się w Serwisie treści, znaki graficzne, zdjęcia, logo firmowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, chyba że autorskie prawa majątkowe należą do osób trzecich.

2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów oraz logotypy firmowe występujące w Serwisie będące znakami towarowymi zastrzeżonymi bądź nazwami zastrzeżonymi zostały zamieszczone wyłącznie za zgodą ich właścicieli lub na podstawie odpowiedniego umocowania.

3. Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiałów zawartych w Serwisie do celów innych niż na użytek własny wymaga pisemnej zgody Serwisu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie ich części lub całości, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści Serwisu do celów komercyjnych.

§ 5 Polityka prywatności

1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przekazywanych danych za pośrednictwem Serwisu do celów marketingowych oraz w zakresie potrzebnym do skorzystania z oferowanych przez Serwis usług i narzędzi w szczególności do komunikacji pomiędzy nimi a Serwisem. Korespondencja może zawierać materiały reklamowe, promocyjne i sponsorowane.

2. Serwis zobowiązany jest do ochrony danych Użytkowników, w tym do nie przekazywania danych osobom trzecim bez zgody Użytkowników. Serwis nie prowadzi zbioru danych osobowych.

3. Serwis może sporządzać zestawienia bez ujawniania danych indywidualnych Użytkownika do celów statystycznych, które mogą być przekazywane osob trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania i przechowywania przekazanych Serwisowi danych, wysyłając owe żądanie na adres e-mail lub adres pocztowy Stowarzyszenia.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising