Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Propozycje zmian w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych

WYDARZENIA

W pierwszych dniach grudnia na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały zamieszczone do konsultacji społecznych projekty specyfikacji technicznych dla wymagań wobec nawierzchniowego betonu cementowego i ogólne warunki techniczne odnośnie właściwości i wykonania nawierzchni z betonu wałowanego. Uzupełnieniem całości jest OST dla betonów przeznaczonych do wykonywania drogowych obiektów inżynierskich i wymagań odnośnie drobnowymiarowych elementów (krawężniki, płyty chodnikowe, kostka brukowa).

Publikacja ta jest ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy, w której aktywnie uczestniczyli eksperci desygnowani przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Nadmienić w tym miejscu należy, że specyfikacja na nawierzchnie wykonywane w technologii betonu wałowanego RCC, powstała z inicjatywy SPBT, jako odpowiedź na zapotrzebowanie branży. Obydwa dokumenty można znaleźć klikając tutaj

Opracowane specyfikacje są nowoczesnymi dokumentami, czyniącymi zadość oczekiwaniom branży i wymaganiom aktualnych norm przedmiotowych. Tym nie mniej czekamy na merytoryczne uwagi od Państwa dotyczące przytoczonych dokumentów. Prosimy kierować je na adres Biura SPBT, tj.: biuro@spbt.pl

Wszystkie otrzymane od Państwa uwagi dotyczące merytorycznej zawartości ww. dokumentów zostaną przesłane do GDDKiA, jako stanowisko krajowych producentów betonu towarowego.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising