Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Projekt „Krajowego uzupełnienia normy
PN-EN 206:2014-04” – GOTOWY!

WYDARZENIA

Mając na względzie interes branży, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, na posiedzeniu w dniu 11 grudnia br., zaakceptowali treść projektu „Krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 206:2014-04”. Przedmiotowy projekt opracowany został przez wysokiej klasy specjalistów, skupionych w Komisji SPBT ds. Normalizacji Betonu. Zapisy zawarte w opracowanym projekcie krajowych regulacji skonsultowane zostały ze specjalistami z innych stowarzyszeń branżowych – SPC, PZPK i jednostek naukowych – ITB.

Projekt „Krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 206:2014-04” bazuje na filozofii normy głównej – EN 206, która pozostawia technologowi betonu wiele swobody w zakresie materiałowo-technologicznym, a skupia się na zapewnieniu zakładanych właściwości a przede wszystkim trwałości betonu w konstrukcji.

Tak więc w opracowanym przez ekspertów SPBT dokumencie znajdują się propozycje zapisów dotyczące m.in.:

 • utrzymano klasę ekspozycji XM – agresja wywołana ścieraniem,
 • pozostawiono możliwość badania właściwości betonu na próbkach kostkowych o boku 100 i 200 mm z podaniem współczynników przeliczeniowych,
 • podano nowe definicje, np.: dzień produkcji, temperatura średnia dobowa, warunki produkcji i dostawy betonu,
 • wprowadzono dodatkowe ograniczenia w zakresie produkcji betonu w klasie ekspozycji XF – brak możliwości stosowania do produkcji wody odzyskanej w procesach technologicznych, niemożność stosowania koncepcji współczynnika k w odniesieniu do popiołu lotnego (klasy XF2÷4),
 • producent betonu obowiązkowo w dokumencie w-z winien podać termin badania wytrzymałości na ściskanie,
 • wprowadzono czasy równoważne, zależnie od rodzaju zastosowanego cementu, dla oceny innych właściwości niż wytrzymałość betonu,
 • podano metodykę badania odporności betonu na działanie mrozu i na cykliczne odmrażanie-rozmrażanie w obecności soli odladzającej,
 • uregulowano zasady oceny głębokości penetracji wody pod ciśnieniem,
 • uszczegółowiono graniczne wartości składu betonu dla klas ekspozycji XF (poziom napowietrzenia betonu uzależniono od wielkości maksymalnego ziarna w mieszance, podano wymagania odnośnie kategorii mrozoodporności kruszywa) i XM (podano dodatkowe wymagania odnośnie współczynnika ścieralności kruszywa – metoda micr-Deval’a MDE),
 • dopuszczono do stosowania w specjalnych robotach geotechnicznych dodatkowych rodzajów cementów: CEM IV/A, CEM IV/B i CEM V,
 • znowelizowano tablicę dotyczącą zakresu stosowania cementów dla poszczególnych klas ekspozycji,
 • zamieszczono wzorzec zamówienia betonu.

Wypracowany przez ekspertów SPBT projekt „Krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 206:2014-04” niezwłocznie zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – Pana dra inż. Jana Bobrowicza, gdzie będzie dalej procedowany. O przebiegu prac będziemy Państwa informować w kolejnych emisjach naszego newslettera.


Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising