Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Zaangażowanie SPBT w kształt krajowego programu budowy dróg

WYDARZENIA

Z końcem ostatniego kwartału 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury (MI) przekazało pod osąd społeczny 47-stronicowy projekt pt. „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”. W układzie zestawu zadań inwestycyjnych i ich kosztów, przedstawiono w nim propozycje uruchamiania budowy nowych odcinków autostrad lub dróg ekspresowych oraz kontynuacji robót rozpoczętych – zaktualizowane z nawiązaniem do planu rządowych cięć w finansowaniu m.in. inwestycji drogowych.

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) postanowiło włączyć się do dyskusji na ten temat. Po wnikliwym przeanalizowaniu treści ww. projektu przez Zarząd SPBT - pierwszej kolejności wystosowano oficjalne pismo z datą 27.12.2010. Nie wnikając w zasadność przyjętych przez Ministerstwo priorytetów czy ograniczeń - zasugerowaliśmy, aby przedmiotowy dokument uzupełnić o rozdział pt. „Wymagania ogólne”, zobowiązujący projektantów do wykazywania kosztów budowy i kosztów eksploatacji – łącznie, z wykorzystaniem oceny LCA tzw. cyklu życia (środowiskowe koszty wyprodukowania materiału budowlanego, jego dystrybucji, zabudowania – a po wyeksploatowaniu obiektu – rozbiórki i utylizacji). Wynik tak przeprowadzonej kalkulacji winien - naszym zdaniem - przesądzać o wyborze danego projektu do realizacji. Podejście to jest zgodne z zapisami „Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju” Unii Europejskiej, które – jak dotąd – tylko w nikłym stopniu są respektowane przez sektor budownictwa w Polsce.

W dniach 4÷5.01.2011. Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało w swojej siedzibie otwarte, bezpośrednie konsultacje. Stowarzyszenie reprezentował tam Dyrektor Biura SPBT – Zdzisław Kohutek. W rozmowie z urzędnikami centrali na czele z Wicedyrektorem Departamentu Dróg i Autostrad – Panią Agnieszką Krupa – przypomniał postulaty swojej organizacji. W odpowiedzi usłyszał, że propozycje SPBT nie wchodzą w zakres przedmiotowego programu, gdyż narzucono mu formułę wyłącznie rzeczowo-finansową, z rozpisaniem zdań na oś czasu. Padła sugestia, by z propozycjami SPBT zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która mogłaby wykorzystać je nowelizując ramowe specyfikacje (wytyczne) odnośnie budowy dróg. Niezależnie, korzystając z okazji – przedstawiciel SPBT przedyskutował na miejscu ww. postulaty Stowarzyszenia z obecnym tam reprezentantem GDDKiA – Panem Pawłem Zyskiem (Departament Środowiska).

Na adres Biura SPBT wpłynęło pismo Departamentu Dróg i Autostrad MI – znak: TA1eb-053-3818/10 z datą 29.12.2010., z podziękowaniem za udział w dyskusji. Zwrócono uwagę, że w Polsce coraz więcej dróg zyskuje nawierzchnie betonowe, a projektanci wyraźniej dostrzegają korzyści z nimi związane - w porównaniu do innych rozwiązań.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising