Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Pożyteczna  konferencja GUNB-u

WYDARZENIA

Władze Budowlane starają się przybliżyć zainteresowanym nowości, jakie niosą ostatnie nowelizacje ważnych aktów prawnych, takich jak „Ustawa – Prawo budowlane”, „Ustawa o wyrobach budowlanych”, „Ustawa o systemach oceny zgodności” czy „Rozporządzenie MIiB ws. sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” – w tle „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (tzw. CPR) ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG”. Pierwszą tego typu odprawę zorganizowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dniu 9.05.br.

Natomiast Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 6.12.2016 r. zaprosił do auli Centrum Zarządzania Informacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej - przedstawicieli izby budowlanej, członków PZITB i innych stowarzyszeń branżowych – inżynierów trudniących się projektowaniem, wykonawstwem czy reprezentujących producentów materiałów budowlanych. Z zaproszenia skorzystało ponad 200 osób z całej Polski. Konferencję na temat „Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i nowe regulacje z zakresu nadzoru rynku” zagaił Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – dr hab. inż. Andrzej Garbacz – jako gospodarz obiektu. Wspólnie z nim, w prezydium konferencji zasiedli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Jacek Szer, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Pan Marek Niechciał, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – Pani Lucyna Olborska, do których dołączył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Pan Tomasz Żuchowski.

W trakcie konferencji omawiano następujące tematy:

  1. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym po 1 stycznia 2017 r. – wprowadzenie,
  2. Specyfikacje techniczne występujące w krajowym systemie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu (omówienie m.in. przepisów rozporządzenia ws. krajowych ocen technicznych),
  3. Nowe zasady deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanym,
  4. Nowe regulacje dotyczące przedsiębiorców, wprowadzone do ustawy o wyrobach budowlanych w związku z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,

które referowane były przez: Panią Dorotę Podsiedzik-Malec, Panią Barbarę Dobosz, Panią Edytę Staniszewską i Panią Annę Wilczewską.

Podczas prezentacji zwracano głównie uwagę na zmiany miedzy przepisami obowiązującymi dotąd, a przepisami wprowadzanymi nowelizacjami. Np. z perspektywy GUNB istotny jest nowy zapis o bezpośrednim nakładaniu kar pieniężnych (nawet do 100 tys. zł) dla wprowadzających na rynek wyroby wadliwe lub zaniedbujących porządek formalny – w miejsce dotychczasowych, mało skutecznych skierowań na drogę sądową.

Podczas dyskusji głos zabrał m.in. reprezentant SPBT – dr inż. Zdzisław Kohutek, Po podziękowaniu pod adresem Ministerstwa za „ucywilizowanie” betonu towarowego w Polsce drogą nowych regulacji, a także – Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego za odstąpienie od obiekcji czy wątpliwości wobec inicjatywy uznania betonu towarowego za wyrób budowlany – postawił pytanie, czy ustawodawcy nie zechcieliby sprecyzować pojęcie „betonu konstrukcyjnego” i „betonu do innych zastosowań”, występujące w tabeli (zał. 1) „Rozporządzenia MIiB ws. deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych …”. W odpowiedzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Jacek Szer wyjaśnił, że z czasem dobrze byłoby bliżej zdefiniować te pojęcia, co niewątpliwie ułatwiłoby rozpoznanie wyrobów tak opisanych na rynku.

Konferencję uznać można za wartościową i pożyteczną. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami, wchodząc na stronę internetową GUNB, gdzie po rozwinięciu zakładki „Aktualności” natrafią na link: prezentacja „Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i nowe regulacje z zakresu nadzoru rynku”.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising