Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce w gronie partnerów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

WYDARZENIA

Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie

 

Prezes Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - Jerzy Werle - otwiera posiedzenie Komitetu Sterującego

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą trzynastu generalnych wykonawców - Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota – Engil Central Europe, Polimex – Mostostal, PORR, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud. Działania Porozumienia mają na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ono zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych, czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.


Uroczyste podpisanie deklaracji przyjęcia SPBT w poczet partnerów PDBWB miało miejsce 23 listopada 2018 r. podczas spotkania Komitetu Sterującego prezesów firm tworzących Porozumienie. W imieniu Stowarzyszenia dokument podpisali - Michał Daszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia oraz dr inż. Maciej Gruszczyński, Dyrektor Biura SPBT.

Prezes SPBT - Michał Daszkiewicz - w trakcie prezentacji priorytetów działalności Stowarzyszenia

Prezes SPBT - Michał Daszkiewicz - podpisuje deklarację przystąpienia Stowarzyszenia do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Zarząd SPBT w obecnej kadencji problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy uznał za jeden z priorytetów swoich działań. Dlatego też jedną z jego pierwszych decyzji było powołanie Grupy Projektowej ds. BHP. Jej podstawowym priorytetem jest wypracowanie schematów działania w zakresie BHP związanych z dostawą i rozładunkiem betonu na budowach.

Prezesi SPBT - Michał Daszkiewicz i Porozumienia dla Bezpieczeństwa - Jerzy Werle - w trakcie wymiany gratulacji

Wypracowane we współpracy z Porozumieniem standardy spowodują ujednolicenie wymagań BHP, na budowach realizowanych przez jego Członków, odnośnie sprzętu służącego do transportu mieszanki betonowej (betonomieszarki, pompy do betonu, samochody samowyładowcze) oraz ich operatorów/kierowców. W sposób bezsporny wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa prac związanych z dostawą betonu na place budowy oraz w sposób jednoznaczny ureguluje prawa i obowiązki ciążące na każdej ze stron.

Publikacja opracowanego standardu BHP „dostawa betonu” spodziewana jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising