Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

POMAŁU DOPINAMY SWEGO!

WYDARZENIA

Trybunał Konstytucyjny RP potwierdza ułomność niesprawiedliwej ustawy.

Ci, którzy śledzą rozbudowę polskiej infrastruktury drogowej pamiętają zapewne, jak wiosną 2012 r. protestowali przedsiębiorcy, rozdrażnieni brakiem zapłaty za wykonaną pracę w ramach krajowego programu budowy autostrad (A) i dróg szybkiego ruchu (S). Wśród poszkodowanych znaleźli się zarówno podwykonawcy robót, jak i dostawcy materiałów budowlanych. Pod naciskiem opinii publicznej Rząd RP przygotował projekt ustawy dot. spłaty niezaspokojonych należności za prace na budowie dróg, wynikające z realizacji zamówień publicznych, zlecanych przez GDDKiA.

Korzystając z przysługujących praw strony społecznej – nasze Stowarzyszenie włączyło się czynnie do dyskusji nad kształtem ww. ustawy. Zakwestionowany został fragment jej projektu, ograniczający zakres zadośćuczynienia tylko do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze stanowisko wyraziliśmy w oficjalnych pismach, skierowanych na ręce pana Jarosława Waszkiewicza (Dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), pana Tadeusza Jarmuziewicza (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), pana Zbigniewa Rynasiewicza (Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury), pana Marka Ziółkowskiego (Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Narodowej) i pana Stanisława Koguta (Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Narodowej). Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli bezpośrednio w obradach Sejmowej Podkomisji Infrastruktury, kierowanej przez Posła – pana Stanisława Żmijana, a mianowicie:
- w dniu 14.06.2012. – Prezes Zarządu SPBT – pan Piotr Rusecki,
- w dniu 20.06.2012. – Dyrektor Biura SPBT – pan Zdzisław Kohutek,
którym towarzyszył pan mec. Włodzimierz Chołuj.

Mimo naszych ważkich zastrzeżeń, Sejm i Senat uchwaliły tę dyskryminującą ustawę. Natomiast Prezydent RP – pan Bronisław Komorowski zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego – biorąc pod uwagę naszą argumentację, sprzeciw Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sprzeczność z zapisami traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz naruszenie konstytucyjnej zasady równości.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył skargę Prezydenta RP na posiedzeniu w dniu 18.06.2013 r. W sentencji wyroku stwierdził m.in., że niezgodne z art. 2 Konstytucji RP jest:
- ograniczenie skali podmiotów, którym przysługiwałby prawo do odzysku należności,
- eliminowanie wykonawcy, wobec którego ogłoszono upadłość przed wejściem tej ustawy w życie.

Wyrok zmusza Parlament RP do zmiany zakwestionowanych fragmentów ustawy. Tak więc jawi się szansa odzyskania należności na podstawie faktur wystawionych przed lipcem 2012 r. także przez większych wykonawców czy dostawców materiałów. Ale to pespektywa 1-2 lat.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising