Podręcznik SPBT
do znowelizowanej normy
PN-EN 206:2014-04

Omawia podstawowe zmiany normy PN-EN 206:2014-04 w stosunku do poprzedniczki z 2003 roku. Przybliża treść aktualnej normy w języku polskim (oryginał opublikowany jest w języku angielskim). [więcej »]

Rynek Betonu Towarowego - podsumowanie 2016 roku

Prognozowana wielkość produkcji betonu towarowego w 2016 roku wyniosła około 20 M m3. Brak znaczącego wzrostu zapotrzebowania to skutek przesunięć przetargowych inwestycji infrastrukturalnych, które będą finansowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020(...) [pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.
[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Podsumowanie szkoleń SPBT „BETON TOWAROWY – WYMAGANIA JAKIM TRZEBA SPROSTAĆ”

WYDARZENIA

6. grudnia 2016 r. w Monitorze Polskim opublikowana została treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym, które uznaje beton towarowy (pozycja 26) za wyrób budowlany z przypisaniem systemu oceny 2+ - dla zastosowań konstrukcyjnych i 4 do pozostałych zastosowań.

Mając powyższe na względzie w miesiącu listopadzie br. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce przeprowadziło na terenie kraju cykl szkoleń pt. „Beton towarowy – wymagania jakim trzeba sprostać”. Nadrzędnym celem akcji było zapoznanie, szczególnie małych i średnich producentów betonu towarowego z zakresem nowej regulacji i konsekwencjami jej wdrożenia.

Szkolenia zorganizowane zostały w trzech lokalizacjach, a mianowicie:

  • w Swarzędzu – 16. listopada br.,
  • w Płońsku – 23. listopada br.,
  • w Modlniczce k/Krakowa – 30. listopada br.

Wykładowcy podczas szkoleń.

Aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny o przygotowanie wykładów na potrzeby szkoleń poproszeni zostali wysokiej klasy specjaliści-praktycy, wywodzący się z firm, które proces certyfikacji ZKP na swoich WBT przechodzili już wielokrotnie. Każde ze szkoleń podzielone zostało na cztery główne bloki tematyczne:

  • Janusz Pużak – Beton towarowy wyrobem budowlanym w świetle aktualnych przepisów prawnych i wymagań normalizacyjnych,
  • Teresa Bonaszewska-Wyszomirska – Zagadnienia związane z kontrolą produkcji,
  • Paweł Tokarz – Kontrola zgodności i kryteria zgodności,
  • Tomasz Juszczak – Ocena zgodności.

O trafności doboru tematyki szkolenia świadczy ożywiona dyskusja, jaka miała miejsce w trakcie i po zakończeniu każdego z wykładów. Nadto każdy uczestnik szkolenia otrzymał zestaw materiałów w formie drukowanej broszury oraz świadectwo potwierdzające uczestnictwo – podpisane przez Dyrektora Biura SPBT i każdego z wykładowców.

O sukcesie przeprowadzonej akcji świadczy fakt, że ogółem przeszkolono 59 osób wywodzących się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw – producentów betonu towarowego.

Jako, że Zarząd SPBT akceptując plan szkolenia zakładał, że koszt uczestnictwa nie powinien stanowić bariery dostępu, odpłatność została ustalona na niskim poziomie 200 PLN (dla uczestników z kręgu członków SPBT) i 400 PLN (dla pozostałych). W załączeniu do niniejszego materiału, zamieszczamy krótką fotorelację z przebiegu cyklu szkoleniowego, który okazał się niezwykle pożyteczny.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising