Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

WYDARZENIA

Została znowelizowana ustawa o transporcie drogowym oraz ustawa o czasie pracy kierowców (ustawa z dnia 05 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r. poz. 567). Przepisy zmieniające ustawę o transporcie drogowym wejdą w życie 15.08.2013 r., a przepisy zmieniające ustawę o czasie pracy kierowców już 16.07.2013 r.

Nowelizacja wprowadza następujące zmiany:

 1. Licencje krajowe i międzynarodowe na transport drogowy rzeczy zostaną zastąpione zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dotychczasowe dokumenty (licencje) zachowają swoją ważność do czasu upływu ich terminu;
 2. Obowiązek posiadania bazy eksploatacyjnej – ustawa zdefiniowała ten termin – jest to miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład bazy będzie musiał wchodzić co najmniej jeden z elementów:
  • miejsce postojowe,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
  W praktyce oznacza to, że miejsca postojowe na wytwórni betonu będą czyniły zadość temu wymogowi.
 3. Osoby zarządzające transportem – chcąc wykonywać transport drogowy musimy wyznaczyć osobę do zarządzania operacjami transportowymi. Osoba ta musi spełniać następujące wymogi:
  • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • posiadanie dobrej reputacji (brak skazania za określony katalog wykroczeń i przestępstw),
  • zarządzać w sposób rzeczywisty i ciągły.
 4. Rozszerzenie katalogu kar – nowelizacja wprowadzi nowe kary administracyjne oraz rozszerzy listę podmiotów procesu transportowego, wobec których będzie można stosować odpowiedzialność mandatową za łamanie przepisów ustawy o transporcie drogowym (Przedsiębiorca, osoba zarządzająca transportem, kierowca oraz inne osoby np. dyspozytor, operator węzła).
 5. Rozszerzenie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców na kierowców nie będących pracownikami (przedsiębiorca osobiście, kierowcy na umowach cywilnoprawnych oraz kierowcy samo zatrudnieni prowadzący własną działalność gospodarczą).
Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising