Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Nowelizacja normy PN-EN 206-1. „Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność“

DZIAŁALNOŚĆ SPBT/WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/WYDARZENIA

W bieżącym roku zostanie przedstawiona znowelizowana norma PN-EN 206-1 „Beton. Część I: wymagania, produkcja i zgodność”. Zawarte w niej zmiany i modyfikacje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom branży, wprowadzając regulacje w obszarach dotychczas nieobjętych przepisami normowymi, jak np. betony samozagęszczalne czy fibrobetony. Oprócz uaktualnień wytycznych dotyczących bezpośrednio obszaru technologii betonu nowelizacja przedmiotowej normy obejmować będzie zagadnienia, które nie powinny być pomijane w świetle zrównoważonego rozwoju. W znowelizowanej normie 206-1 pojawią się nowe terminy i definicje, badania nowych właściwości mieszanki betonowej (np. metody badania konsystencji, lepkości, zdolności przepływu przez zbrojenie i odporności na segregację betonów samozagęszczalnych).

W obszarze składników do betonu nowelizacja wprowadza dwie zasadnicze zmiany w stosunku do obowiązującej edycji. Uszczegółowi obszar klasyfikacji i stosowania kruszyw z recyklingu (wprowadzenie dwóch grup: kruszywo wypłukane z mieszanki i kruszywo powstałe z przekruszenia elementów betonowych) oraz wprowadzi nowe rodzaje składników mieszanki betonowej w postaci włókien syntetycznych i stalowych oraz granulowanego żużla wielkopiecowego.

Głównymi zmianami w zakresie wymagań dla składu betonu jest poszerzenie stosowania współczynnika aktywności pucolanowej k w odniesieniu do wszystkich dodatków typu II (popiół lotny, pył krzemionkowy, granulowany mielony żużel wielkopiecowy). Nowelizacja wprowadza możliwość stosowania współczynnika k nie tylko dla betonów na bazie cementów CEM I, ale i dla CEM II/A zgodnych z PN-EN 1971-1:2012. Nadto nowelizacja normy 206-1 wprowadza możliwość stosowania podejścia z koncepcją współczynnika k w odniesieniu do pyłu krzemionkowego nie tylko dla cementów CEM I, ale także dla CEM II/A z ograniczeniami dla klas ekspozycji XC i XF. Nowelizacja ustanawia wartość współczynnika k oraz warunek ilościowy dla nowego dodatku w postaci granulowanego mielonego żużla wielkopiecowego GGBS.

W zakresie oceny zgodności nowelizacja normy 206-1 ustanawia nowe częstotliwości pobierania próbek betonu oraz rozszerza warunek przynależności (dotychczasowe kryterium 3) do rodziny betonów.

Kolejnym novum znowelizowanej normy 206-1 jest zestawienie wymagań dla specyfikacji i oceny zgodności dla betonu do robót geotechnicznych (pale wiercone, przemieszczeniowe, mikropale, ścianki szczelinowe).

Nowa edycja przedmiotowej normy 206-1 uwzględnia aktualny stan wiedzy i dlatego jej znajomość jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania zakładów producentów betonu.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising