Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Nowe Władze SPBT

WYDARZENIA

W dniu 14 czerwca 2011 w Krakowie odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. W trakcie spotkania Członkom SPBT zostały przedstawione sprawozdania gremiów roboczych działających w Stowarzyszeniu w roku 2010.

Z racji dobiegającej końca VI kadencji Władz Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i rzeczowymi z prac Zarządu i udzieliło mu absolutorium. Po omówieniu kwestii formalnych przystąpiono do wyboru nowych władz na lata 2011 - 2013. W tym roku po raz pierwszy skład Zarządu został decyzją Walnego Zgromadzenia rozszerzony z 5 do 7 osób. Uzasadniono to szerszym włączeniem się w prace naszej organizacji zarówno firm z zaplecza technicznego i technologicznego branży, jak i małych i średnich przedsiębiorstw produkujących beton towarowy. W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPBT w następującym składzie:

Pan Piotr Rusecki - Prezes Zarządu SPBT

Pan Przemysław Gemel - Vice Prezes Zarządu SPBT

Pan Witold Kozłowski - Vice Prezes Zarządu SPBT

Pan Wojciech Świerczyński - Skarbnik Zarządu SPBT

Pan Robert Ciach - Sekretarz Zarządu SPBT

Pan Marek Górecki - Członek Zarządu

Pan Jerzy Werbiński - Członek Zarządu

Nowo wybrane władze zadeklarowały zarówno kontynuację, jak i rozszerzenie dotychczasowych działań SPBT.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising