Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Monitorowanie należności – analiza sytuacji

WYDARZENIA

Na podstawie danych z programu monitorowania należności DunTrade® organizowanego przez D&B, przygotowano analizę moralności płatniczej branży budowlanej według stanu na dzień 31-12-2011 na podstawie doświadczeń płatniczych o wartości blisko miliarda złotych. Program DunTrade® w odróżnieniu od tradycyjnych BIG gromadzi informacje o stanie sald należności firm w cyklach miesięcznych, dzięki czemu nasi klienci posiadają informacje o historii płatniczej firm (ostatnie 12 miesięcy) oraz o wszelkich doświadczeniach zarówno pozytywnych i negatywnych.

W segmencie małych klientów firm badanej branży uwidoczniony jest problem w regulowaniu płatności w terminie. Średni termin opóźnień płatniczych w segmencie najmniejszych faktur wynosi od 34-50 dni. Średni wskaźnik dla całej populacji wynosi 21 dni po terminie. W segmencie firm budowlanych udział płatności przeterminowanych powyżej 90 dni wynosi aż 14%. Średnie opóźnienie płatności liczone w dniach w grudniu nieznacznie wzrosło (o 2 dni).

Analiza charakterystyk zachowań płatniczych według grup klientów dla firm z saldem poniżej 50 tys. PLN oraz powyżej 50 tys. PLN

Wykres - Analiza charakterystyk zachowań płatniczych według grup klientów dla firm z saldem poniżej 50 tys. PLN oraz powyżej 50 tys. PLN

W kilku województwach notuje się wysoki poziom niespłaconych należności. Szczególnie warto zwrócić uwagę na klientów z regionów gdzie pogorszyła się sytuacja płatnicza w grudniu w stosunku do miesiąca poprzedniego, tj. Podlaskie i Lubuskie (o 8 dni).

Udział procentowy należności przeterminowanych pow. 90 dni w podziale na małych i dużych płatników.

Wykres - Udział procentowy należności przeterminowanych pow. 90 dni w podziale na małych i dużych płatników.

Program DunTrade w odróżnieniu od tradycyjnych BIG gromadzi informacje o stanie sald należności firm w cyklach miesięcznych, dzięki czemu nasi klienci posiadają informacje o historii płatniczej firm (ostatnie 12 miesięcy) oraz o wszelkich doświadczeniach zarówno pozytywnych i negatywnych. Program nie jest obarczony również restrykcjami prawnymi o konieczności zgłaszania firm opóźnionych, wysyłania wezwań przed wpisem do rejestru oraz konieczności wykreślania z rejestru po zapłaceniu faktury. Każda firma uczestnicząca dobrowolnie w tym programie ma dostęp do aktualnych informacji o dobrych i złych płatnikach w branży, dzięki czemu może przeciwdziałać wyłudzeniom oraz ograniczyć koszty windykacji. Państwa firma również może włączyć się do Programu DunTrade. Przyłącz się już dziś!Odwiedź stronę DnB

http://www.dnb.com.pl

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising