Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Limity DMC betonomieszarek samochodowych.
SPBT – Członkiem koalicji "11,5 t"

WYDARZENIA

Jak informowaliśmy Państwa w poprzednich wydaniach naszego newslettera, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce podjęło intensywne działania mające na celu zwiększenie obowiązujących limitów DMC dla betonomieszarek samochodowych. W sierpniu br. SPBT skierowało na ręce Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pismo postulujące podniesienie obowiązujących limitów dopuszczalnej masy całkowitej dla betonomieszarek samochodowych w sposób następujący:

  • z 26 t do 28 t dla betonomieszarek 3-osiowych,
  • z 32 t do 36 t dla betonomieszarek 4-osiowych.

Na poparcie naszego wniosku wraz z przedmiotowym pismem została przekazana opinia wykonana w Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Wiedeńskiej autorstwa prof. Rolanda Blaba pt. „Techniczne i środowiskowe skutki wzrostu obciążenia czteroosiowych betonomieszarek samochodowych”.
Powyższe opracowanie SPBT pozyskało od stowarzyszenia austriackiego, które z jego pomocą wprowadziło postulowane przez SPBT zmiany DMC dla betonomieszarek w Austrii.
Problem obowiązujących limitów DMC dotyka nie tylko branży producentów betonu towarowego ale także przewoźników innych materiałów, jak np. paliw czy dóbr szybkozbywalnych.
Mając na względzie dobrze pojęty interes branży, decyzją Zarządu, SPBT przystąpiło do zawiązanej przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” koalicji „11,5 t”.

Przedmiotowa koalicja grupuje reprezentantów strategicznych gałęzi polskiej gospodarki, którzy mają znaczący udział w generowaniu produktu krajowego brutto oraz w zatrudnieniu.
Koalicjanci w najbliższym czasie planują wystosować list do Premiera Mateusza Morawieckiego z argumentami za wnioskowanymi zmianami oraz zamierzają zorganizować spotkanie prasowe z udziałem mediów ogólnopolskich, w trakcie którego zamierzają przedstawić problem ogółowi społeczeństwa.
SPBT ze swojej strony zadeklarowało aktywny udział w podejmowanych działaniach i wsparcie merytoryczne zawiązanej koalicji „11,5 t”.

O wszelkich podejmowanych działaniach i ich wynikach będziemy Państwa informować na naszych łamach na bieżąco.
Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising