Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Kraków gospodarzem Spotkania Reprezentantów ERMCO

WYDARZENIA

Gospodarzem zjazdu było Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, które jest Członkiem Rzeczywistym ERMCO od 2001 roku. Całość obrad odbywała się w salach konferencyjnych Hotelu Radisson Sas, w którym również mieszkali wszyscy uczestnicy zjazdu, czyli w sumie 120 osób z 23 państw z Europy oraz z USA, Meksyku i Izraela.

Spotkanie reprezentantów składało się z posiedzeń kilku gremiów, w tym Walnego Zebrania ERMCO, posiedzenia Zarządu, oraz obrad Komisji ECO-Technicznej, a także panelu dyskusyjnego dyrektorów Stowarzyszeń zrzeszonych w ERMCO.

W poszczególnych posiedzeniach Polska była reprezentowana przez: przedstawicieli Zarządu SPBT - Panów Marka Góreckiego, Piotra Ruseckiego, Jerzego Werbińskiego, przedstawicieli Komisji Technicznej SPBT - Panów: Rafała Gajewskiego i Piotra Sebastyańskiego, a także pracowników Biura w osobach: Zdzisława Kohutek, Justyny Piotrowska-Łój.

W pierwszym dniu obrad odbyło się posiedzenie Zarządu ERMCO. Podsumowane zostały bieżące prace tej organizacji a także omówione i wyznaczone zadania dla europejskiego Stowarzyszenia na najbliższy okres jego działalności. W trakcie spotkania Pan Piotr Rusecki (v-ce Prezes SPBT) przedstawił sytuacje rynku betonu towarowego w Polsce, a także w skrócie opisał główne cele i kierunki działań Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Równolegle odbywało się spotkanie Komisji ECO-Technicznej ERMCO zajmującej się problemami standaryzacji i normalizacji w produkcji betonu towarowego. Podczas obrad omawiano zakres zmian i nowelizacji normy EN 206-1, koniecznych do sprawnego funkcjonowania wytwórni betonu towarowego. W pracach Komisji, oraz w prowadzonych dyskusjach aktywnie stronę polską reprezentowali Pan Rafał Gajewski i Pan Piotr Sebastyański.

Ostatnim punktem obrad pierwszego dnia Spotkania Reprezentantów ERMCO był panel dyskusyjny dyrektorów i sekretarzy Stowarzyszeń zrzeszonych w Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego. Podczas dyskusji wymieniano się doświadczeniami z realizacji strategicznych i bieżących zadań, a także omówiono strategię przyszłych wspólnych działań. Ponadto przyjęto założenia organizacyjne najbliższego Kongresu ERMCO, który odbędzie się w Rzymie w 2010 roku.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była uroczysta kolacja, na którą uczestnicy przybyli wraz z osobami towarzyszącymi. Odbyła się ona w restauracji Wierzynek mieszczącej się na krakowskim Rynku Głównym. Gości powitał i honory gospodarza pełnił v-ce prezes Zarządu SPBT Pan Marek Górecki wraz z Małżonką. Otwierając spotkanie nawiązał do wielowiekowej tradycji uczt u Wierzynka zapoczątkowanej przez monarchów z całej Europy, który gościli pod tym dachem na zaproszenie króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku.

Drugi dzień obrad zdominowało Walne Zebranie ERMCO. Posiedzenie rozpoczęła seria prezentacji pod hasłem „Spojrzenie w przyszłość – trendy i możliwości dla sektora betonu towarowego”. Omawiano kierunki rozwoju współpracy pomiędzy dostawcami nowych technologii a producentami betonu towarowego. Pozostały czas obrad przeznaczono na prace nad sprawami formalnymi ERMCO.

Oprócz części oficjalnej Spotkania Reprezentantów, dla osób towarzyszących uczestnikom został przygotowany program prezentujący najwspanialsze zabytki Krakowa i okolic. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali od gospodarzy spotkania, Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, pamiątkowe monety z herbem Krakowa.

Sekretarz Generalny ERMCO Pan Francesco Biasioli przekazał na ręce Zarządu i Biura SPBT wyraz uznania za doskonałą organizację całości spotkania.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising