Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

SPBT na konferencji DNI BETONU 2010

WYDARZENIA

Stoisko Stowarzyszenia producentów Betonu Towarowego w Polsce podczas Konferencji "Dni Betonu"

W dniach 11-13 października odbyła się VI Konferencja Naukowo - Techniczna "Dni Betonu 2010". Tradycyjnie obrady odbywały się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Wg szacunków organizatorów uczestniczyło w niej ponad 750 osób reprezentujących nie tylko jednostki naukowo – badawcze, ale przede wszystkim firmy branży betonowej.

Tematyka konferencji skupiała się wokół nowoczesnych technologii betonu, zastosowania tego materiału w budownictwie drogowo-mostowym, prefabrykacji, w infrastrukturze komunalnej i architekturze. Omówione zostały również prawne i techniczne aspekty napraw konstrukcji betonowych, a także bieżące problemy polskiego i europejskiego rynku budowlanego.

Nowością w przebiegu konferencji była debata problemowa dotycząca zrównoważonego budownictwa. W debacie brali udział uczestnicy konferencji, jak i zaproszeni goście, a wśród nich: Tomasz Rudnicki - zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Henryk Jaskóła – prezes Polimex Mostostal, Tadeusz Syryjczyk z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR oraz architekt Stefan Kuryłowicz. Nad całością debaty czuwał znany dziennikarz TVP Tadeusz Mosz prowadzący radiowe i telewizyjne programy o tematyce ekonomicznej. Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół tematu kosztów społecznych i ekonomicznych wdrożenia w Polsce zasad zrównoważonego budownictwa, oraz nad przyczynami małego udziału w naszym kraju nowoczesnych autostrad o nawierzchni betonowej.

Prezydium sesji poświęconej zagadnieniom przemysłu betonowego

W ramach partnerstwa DNI BETONU 2010 nasze Stowarzyszenie wspierało konferencję nie tylko finansowo. Współtworzyliśmy ją także merytorycznie. Nasi Przedstawiciele wraz z Prezesem SPBT Piotrem Ruseckim brali czynny udział w pracach Rady Programowej Dni Betonu. Dzięki staraniom tych osób zorganizowana została, we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Betonów, sesja problemowa poświęcona zagadnieniom przemysłu betonowego. W prezydium sesji zasiedli: prof. J. Małolepszy z Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Akademii Górniczo – Hutniczej, P. Rusecki - Prezes SPBT, R. Naya - dyrektor generalny CEMEX Polska, M. Soboń - Prezes SPB. W trakcie konferencji wystąpili również dwaj goście zagraniczni o uczestnictwo których zabiegało SPBT: dr Davide Zampini (dyrektor ośrodka badawczo – rozwojowego firmy CEMEX ze Szwajcarii) z referatem "Rozwój przemysłu betonowego: siła napędowa i oczekiwania" oraz prof. Francesco Biasioli (sekretarz generalny Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO z Brukseli) z referatem "Przyszłość betonu towarowego po kryzysie".

Tegoroczne DNI BETONU obfitowały nie tylko w wydarzenia naukowe (do których można zaliczyć wszystkie sesje naukowe oraz premierę książki "Chemia cementu i betonu" autorstwa prof. W. Kurdowskiego). Była też rywalizacja na polu technologicznym, uhonorowanie ludzi zasłużonych dla branży oraz spotkania towarzyskie i integracyjne. Ale po kolei.

prof. Jan Deja dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu w trakcie sesji plenarnej Konferencji "Dni Betonu"

W pierwszym dniu konferencji odbył się finał konkursu Power Concrete, czyli rywalizacji technologów w projektowaniu betonów wysokiej i ultra wysokiej wytrzymałości. W zmaganiach tych SPBT miało również swój udział. Do jury konkursu zaproszonych zostało dwóch przedstawicieli SPBT: dr inż. Z. Kohutek (dyrektor biura SPBT) oraz dr inż. Grzegorz Bajorek (prezes Centrum Technologicznego Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej – firmy członkowskiej SPBT). Ponadto wśród uczestników zmagań nie zabrakło technologów z firm stowarzyszonych (CEMEX Polska, CHRYSO Polska i Mc-Bauchemie). Więcej o konkursie znajdziecie Państwo tutaj.

Wystąpienie D. Zampiniego w sesji plenarnej konferencji

Podczas uroczystej kolacji połączonej z widowiskowym koncertem Ewy Bem, wręczone zostały „Oskary Betonowe”, tj. wyróżnienia dla ludzi, firm i organizacji zasłużonych dla rynku betonowego. Nominacji do tego prestiżowego wyróżnienia udziela Kapituła złożona (podobnie jak w przypadku Oskarów filmowych) z wcześniejszych laureatów tej nagrody. Wśród Członków Kapituły "Betonowych Oskarów" jest również nasze Stowarzyszenie (uhonorowane w 2004 roku).

Tegoroczne Oskary odebrali:

  • prof. Jan Małolepszy z Akademii Górniczo-Hutniczej (zajmuje się technologią materiałów wiążących i betonów)
  • Józef Mokrzycki – prezes firmy Mo-Bruk (za realizację kilkuset kilometrów dróg betonowych i popularyzację zastosowania betonu w drogownictwie)
  • prof. Jacek Śliwiński z Politechniki Krakowskiej (za podniesienie poziomu kształcenia w technologii betonu na bardzo wysoki poziom)
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich (za współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu przy organizacji kolejnych edycji konkursu dla architektów "Polski Cement w Architekturze")

DNI BETONU to również targi i prezentacje. W trakcie konferencji SPBT miało również swoje stoisko promocyjne. Przedstawiona na nim była nie tylko działalność i oferta Stowarzyszenia, ale również zaprezentowały się na nim firmy z zaplecza technicznego branży zrzeszone w SPBT. Stoisko było także doskonałym miejscem spotkań ludzi z branży betonu towarowego, nie tylko tych należących do naszego grona członkowskiego, ale również tych którzy żywo interesują się problemami branży.

prof. F.Biasioli - seretarz generalny ERMCO podczas sesji panelowej "Beton towarowy i prefabrykacja"

Realizując partnerstwo Dni Betonu nasze Stowarzyszenie przekazało organizatorom książkę "Beton przyjazny środowisku". Została ona dołączona do materiałów konferencyjnych. Przypomnieć w tym miejscu trzeba, że publikacja ta jest w całości poświęcona problematyce związanej z aspektami prawnymi, technicznymi i technologicznymi budowy i funkcjonowania wytwórni betonu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko naturalne.

Kolejne "Dni Betonu" zostały już zaplanowane na 8-10 października 2012 roku.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising