Podręcznik SPBT
do znowelizowanej normy
PN-EN 206:2014-04

Omawia podstawowe zmiany normy PN-EN 206:2014-04 w stosunku do poprzedniczki z 2003 roku. Przybliża treść aktualnej normy w języku polskim (oryginał opublikowany jest w języku angielskim). [więcej »]

Rynek Betonu Towarowego - podsumowanie 2016 roku

Prognozowana wielkość produkcji betonu towarowego w 2016 roku wyniosła około 20 M m3. Brak znaczącego wzrostu zapotrzebowania to skutek przesunięć przetargowych inwestycji infrastrukturalnych, które będą finansowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020(...) [pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.
[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Miesięcznika „Materiały Budowlane“

WYDARZENIA

W dniu 17.11.2016 r. w specjalnie udekorowanej Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie miała miejsce podniosła Gala z okazji 70-lecia, obchodzonego wspólnie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) i Redakcję Miesięcznika „Materiały Budowlane”. Uroczystości patronował Minister Infrastruktury i Budownictwa – Pan Andrzej Adamczyk.

To zasłużone dla budownictwa Stowarzyszenie oficjalnie powołano do życia 15.02.1968 r. na Walnym Zjeździe w Bydgoszczy. Ale początki spontanicznej działalności sięgają jeszcze okresu przedwojennego. Funkcjonuje w ramach NOT. Integruje środowisko, nadaje uprawnienia rzeczoznawcy branżowego, pomaga w uzyskiwaniu specjalizacji zawodowych, organizuje cyklicznie konkursy „Wyrób budowlany roku”.

Drugi Jubilat to działające od 1946 r. Wydawnictwo, jedno z najstarszych periodyków technicznych w powojennej Polsce. Na swoich łamach prezentuje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe dla budownictwa, innowacyjne technologie, wyniki prac badawczych naukowców z Polski i z zagranicy. Jest źródłem wiedzy z zakresu zmian i interpretacji przepisów budowlanych oraz postępu we wdrażaniu unijnej normalizacji. Jako patron medialny - regularnie relacjonuje przebieg uroczystości wręczania świadectw laureatom Kampanii SPBT „Dobry Beton” – na zakończenie kolejnych edycji.

Wśród zaproszonych gości widać było parlamentarzystów, przedstawicieli administracji centralnej, władze organizacji pozarządowych, grono profesorskie z uczelni akademickich, a przede wszystkim – zasłużonych członków SITPMB oraz współpracowników Redakcji. Gromkimi brawami powitano nestorów budownictwa – Pana Zbigniewa Grabowskiego z PIIB, Pana Wiktora Piwkowskiego – honorowego przewodniczącego PZITB i Pana Adama Glazura – byłego Ministra Budownictwa.

Część oficjalną prowadziła Pani Laura Łącz – znana aktorka. Po wystąpieniu okolicznościowym Prezesa SITPMB – Pana Jerzego Gumińskiego głos zabrała Pani Krystyna Wiśniewska – Redaktor Naczelna Miesięcznika „Materiały Budowlane”, przedstawiając historię i bogate osiągnięcia czasopisma.

Następnie wręczono liczne odznaczenia stowarzyszenia i samorządu zawodowego. Najwyższymi honorami resortowymi „Za zasługi dla budownictwa”, nadanymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa - wyróżniono dra inż. Jerzego Obolewicza oraz dra inż. Adama Baryłkę.

W dalszej kolejności zebrani wysłuchali wystąpienia Prof. Wiesława Kurdowskiego, który w układzie chronologicznym interesująco omówił rozwój i sukcesy poszczególnych branż przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, począwszy od materiałów konstrukcyjnych a na materiałach wykończeniowych – skończywszy.

Część artystyczną wypełnił brawurowy recital tenora - Pana Wiesława Ochmana z zespołem, z wiązanką pieśni i arii pt. „Melodie dla przyjaciół”.

Na uroczystości jubileuszowej SPBT reprezentował dr inż. Zdzisław Kohutek.

 

Jubileuszowy medal 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Okolicznościowy medal 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising