Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Gala finałowa VII Kampanii Znaku Jakości DOBRY BETON

WYDARZENIA

W dniu 25 marca 2010 roku odbyła się gala kończąca kolejną edycję kampanii Znaku Jakości DOBRY BETON. Było to wydarzenie szczególne, gdyż już po raz siódmy wręczone zostały przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce certyfikaty dla wiodących wytwórni betonu towarowego. Uroczysta gala po raz drugi odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, należącym do Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Finaliści VII edycji Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON
VII edycja Znaku Jakości DOBRY BETON

Zasadniczym celem kampanii DOBRY BETON jest promowanie tych wszystkich Producentów, którym zależy na podnoszeniu standardów produkcji, dbaniu o środowisko naturalne, a poprzez te działania wpływaniu na zadowolenie klienta, który dostaje produkt o najwyższej i niepodważalnej jakości. Wyróżnienie to, jest dla zakładów produkujących beton towarowy, tym ważniejsze, że za jakość produktów i usług oferowanych przez laureatów ręczy cała branża.

Uzyskanie nominacji do Znaku Jakości DOBRY BETON nie jest wcale łatwe. Poprzedza ją bardzo dokładna i wielostopniowa procedura kwalifikacyjna. Pierwszym etapem jest samoocena zakładu, w której sam zainteresowany przeprowadza swój „rachunek sumienia” i ocenia, czy jest w stanie sprostać całej procedurze kwalifikacyjnej. Następnie, starający się o nominację zakład poddaje się szczegółowemu audytowi, w trakcie którego oceniane są: kwalifikacje personelu zakładu, jakość i zabezpieczenie w surowce, proces i kontrola produkcji i dostaw betonu, jakość badań bieżących produkowanego materiału oraz ochrona środowiska. Wszystkie te zagadnienia są sprawdzane pod kątem zgodności z wymogami normy PN EN 206-1 „Beton ...”. Kolejny etap, to przygotowanie przez Komisję SPBT ds. Znaku Jakości ocen poaudytowych wzbogaconych o wszystkie dostępne informacje o kandydatach do wyróżnienia. Później Zarząd Stowarzyszenia, przekazuje otrzymane od Komisji materiały do oceny przez niezależną Kapitułę Znaku Jakości składającą się z ekspertów ze świata nauki, architektury, przemysłu i ochrony środowiska.

Wyzwanie DOBRY BETON w VII edycji kampanii podjęło 39 zakładów, w tym 29 z nich starało się o prolongatę Znaku Jakości SPBT na kolejne lata, a 10 wystartowało po raz pierwszy. Istotnym jest również fakt, że w gronie nowych zakładów starających się o to prestiżowe wyróżnienie znalazło się kilka węzłów należących do firm spoza grona Członków SPBT. Znaczy to, że idea Znaku Jakości DOBRY BETON systematycznie się rozwija i nabiera coraz większego prestiżu.

Potwierdza to również zainteresowanie kampanią DOBRY BETON ze strony osób i instytucji, które decydują o rynku budowlanym w Polsce. Od tegorocznej kampanii kapituła Znaku Jakości powiększyła swój skład. Działania SPBT na rzecz poprawy jakości w budownictwie doceniło Ministerstwo Infrastruktury delegując swojego przedstawiciela, Panią dyrektor Teresę Jakutowicz.

Nad przebiegiem tegorocznej VII kampanii Znaku Jakości czuwała Kapituła w składzie:

  • Przewodniczący - Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki z Politechniki Warszawskiej

oraz członkowie:

  • Dyrektor Teresa Jakutowicz reprezentująca Ministerstwo Infrastruktury
  • Prezes Leoard Palka ze Stowarzyszenia Producentów Cementu
  • Prezes Jerzy Grochulski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
  • Prof. dr hab. inż. Jana Małolepszego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • Prezes Ryszard Pazdan z firmy ATMOTERM S.A.

W trakcie uroczystej gali finałowej przewodniczący Kapituły Znak Jakości prof. Lech Czarnecki dokonał podsumowania siedmiu lat programu DOBRY BETON. Podkreślił fakt, że liczba zakładów posiadających aktualny certyfikat DOBREGO BETONU z roku na rok wzrasta. Zwrócił uwagę na wpływ kampanii Znaku Jakości SPBT, w kontekście promowania standardów normy PN-EN 206-1 w Polsce.

Oprócz certyfikatów DOBRY BETON, na gali, wręczone zostały także nagrody za innowacyjność. Wyróżnienie to przyznawane było po raz trzeci i jest kolejnym wyznacznikiem rozwoju naszego rynku betonu towarowego. Zarząd Stowarzyszenia wraz z Kapitułą Znaku Jakości postanowili w tym roku wyróżnić 2 inicjatywy. Nagrody za innowacyjność otrzymały firmy:

  1. CEMEX Polska Sp. z o.o. za zastosowanie betonu SCC klasy C30/37 zawierającego CEM III/A NA – do zabetonowania w ciągu 6 dni dwóch masywnych, gęstozbrojonych bloków fundamentowych, charakteryzujących się skomplikowaną geometrią i objętością 2920 m3 potrzebnych do zakotwienia mostowych łuków stalowych – jako rozwiązanie alternatywne do klasycznego betonu mostowego, przewidzianego projektem
  2. Budokrusz Sp. z o.o. za rozwiązania logistyczne na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie, z wykorzystaniem własnego węzła mobilnego, zainstalowanego na placu budowy, z zapewnieniem ciągłości równoległego zaopatrzenia 21 sekcji budowy (czas realizacji dostaw 6.06.2009 – 30.06.2010)

Podsumowując VII kampanię DOBRY BETON, jak również wszystkie poprzednie, warto zacytować słowa Prof. dr hab. inż. Lecha Czarneckiego – przewodniczącego Kapituły Znaku Jakości DOBRY BETON:

„Beton towarowy jest szczególnym wyrobem, którego okres przydatności do użycia z reguły nie przekracza kilku godzin, ale którego czas użytkowania sięga kilkudziesięciu lat. Ponadto, jak zwrócił uwagę prof. A Neville – paradoksalnie – z tych samych składników można otrzymać – dobry i marny beton. W tej sytuacji trudno przecenić znaczenie jakości mieszanki betonowej. Stanowi to o wymiarze wyzwania technicznego, przed którym stoją wytwórnie betonowe; jest to zadanie techniczne realizowane w masowej skali, mierzonej tysiącami metrów sześciennych betonu”.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising