Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

SPBT na Konferencji Dni Betonu 2014

WYDARZENIA

prof. J.Deja podczas sesji otwarcia Konferencji Dni Betonu.

W dniach 13-15 października 2014 odbyła się VIII konferencja „Dni Betonu 2014”. Tradycyjnie obradowano w Hotelu „Gołębiewski” w Wiśle. Zgodnie z szacunkami organizatora – Stowarzyszenia Producentów Cementu – w konferencji wzięło udział 850 uczestników, reprezentujących firmy branży betonowej, jej zaplecza technicznego, jak również ośrodki naukowo-badawcze.

Prezes M.Marciniak prezentuje rynek betonu towarowego w trakcie sesji otwarcia.

Obrady konferencji rozpoczęła, podzielona na dwie części sesja otwarcia, w ramach której pokazano kierunki rozwoju współczesnej technologii betonu, chemii budowlanej, jak również zaprezentowano najnowsze, światowe osiągnięcia w zakresie wykorzystania betonu do budowy spektakularnych konstrukcji, takich jak: budynki wysokie i obiekty inżynierskie. W ramach sesji otwarcia omówiona została aktualna sytuacja na rynku materiałów budowlanych w Polsce. W tej części konferencji wystąpienie nt rynku betonu towarowego w Polsce miał Prezes Zarządu SPBT – Pan Maciej Marciniak, którego prezentacja przyjęta została z dużym zainteresowaniem.

Audytorium konferencji

W pierwszym dniu konferencji odbyła się, pod auspicjami SPBT, dyskusja panelowa nt „Beton towarowy a wyrób budowlany”. W dyskusji, której moderatorem był wieloletni dyrektor biura SPBT – dr inż. Zdzisław Kohutek, wzięli udział znamienici goście, wśród których znaleźli się: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), dr inż. Jan Bobrowicz (Instytut Techniki Budowlanej), dr inż. Grzegorz Bajorek (Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej), Walenty Twardy (ERBUD S.A.) oraz Rafał Gajewski (SPBT). Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół konsekwencji braku uznania betonu towarowego za wyrób budowlany oraz kosztów społecznych i ekonomicznych związanych z tym stanem rzeczy dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Paneliści dyskusji : Beton Towarowy a wyrób budowlany (od lewej: E.Janiszewska - Kuropatwa, J.Bobrowicz, W.Twardy, G.Bajorek, R.Gajewski, Z.Kohutek).

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był finał konkursu Power Concrete. Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu betonu o maksymalnym stosunku wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu do wytrzymałości na ściskanie. W zmaganiach tych swój udział miało SPBT albowiem do jury konkursu zaproszony został dr inż. Maciej Gruszczyński – dyrektor biura Stowarzyszenia. Warto w tym miejscu nadmienić, że zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu Power Concrete został zespół technologów reprezentujący spółkę MAPEI Polska.

Drugi dzień tegorocznej Konferencji Dni Betonu rozpoczęła sesja „Beton Towarowy”, za której przebieg i zawartość merytoryczną odpowiadało w całości SPBT. W sesji tej zaprezentowano łącznie 7 referatów, które dotyczyły zagadnień związanych z wdrażaniem najnowszej edycji, kluczowej dla branży normy PN-EN 206:2014, zastosowaniem betonu do wznoszenia spektakularnych konstrukcji (tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku, nawierzchnie placów składowych w Porcie Gdynia, most na Wiśle w Toruniu), jak również zagadnień związanych z problemami technologicznymi.

Sesja - Beton towarowy

Po zakończeniu tej sesji miała miejsce prezentacja „Podręcznika SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206:2014-04. Beton. Wymagania, produkcja i zgodność”. Przedmiotowa publikacja, powstała z inicjatywy zarządu SPBT i w całości poświęcona jest problematyce związanej z praktycznym wdrażaniem do stosowania aktualnej edycji normy 206.

Premiera 'Podręcznika SPBT do znowelizowanej normy PN EN 206-2014-04...'

Drugiego dnia konferencji odbyła się debata pt. „Nowa perspektywa budżetowa – szanse i zagrożenia dla budownictwa”, którą prowadził red. Maciej Głogowski a do dyskusji zaproszeni zostali: Tomasz Rudnicki (GDDKiA), Dariusz Blocher (Budimex), Bohdan Wyżnikiewicz (IBNGR), Wiktor Piwkowski (PZITB), Michał Mokrzański (Ministerstwo Infrastruktury).

Zwieńczeniem drugiego dnia konferencji była uroczysta kolacja, połączona z koncertem Zbigniewa Wodeckiego. W trakcie uroczystej gali wręczono Nagrody Dni Betonu, które decyzją Kapituły przyznano: prof. Genowefie Zapotocznej-Sytek, prof. Pierre-Claude Aitcin, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i arch. Zbigniew Maćków.

Stoisko Stowarzyszenia w trakcie Konferencji DNI BETONU.

W trakcie konferencji Dni Betonu 2014 dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyło się stoisko promocyjne SPBT, na którym prezentowana była działalność Stowarzyszenia i firm członkowskich, jak również dystrybuowany był „Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206:2014 … „. Nadto stoisko SPBT było doskonałą platformą spotkań i dyskusji uczestników konferencji, których tematy dotyczyły problemów trapiących branżę producentów betonu.

Tradycją jest, że po zakończeniu Konferencji organizowane są warsztaty. Tegoroczna ich edycja poświęcona została problemom związanym z wdrażaniem do stosowania w praktyce inżynierskiej nowych OST GDDKIA na beton w konstrukcji nawierzchni i obiektów inżynierskich. SPBT i w tym elemencie konferencji Dni Betonu miało swój udział, albowiem zagadnienia związane z problematyką wykonawstwa nawierzchni w technologii betonu wałowanego przedstawiała uczestnikom warsztatów Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska. Kolejna Konferencja Dni Betonu zaplanowana została w terminie 10-12 października 2016 r. w Wiśle.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising