Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

DOBRY BETON – XIV finał wyróżnienia

WYDARZENIA

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce już po raz 14 wręczało certyfikaty DOBRY BETON. Uroczysta gala finałowa odbyła się w warszawskim w Centrum Olimpijskim PKOl 20 kwietnia 2017 roku. Patronat honorowy nad tegoroczną kampanią Znaku Jakości DOBRY BETON objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich i Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Ta edycja Znaku Jakości była szczególna, gdyż po raz pierwszy nie tylko promowała wyróżniające się wytwórnie, ale również pomagała producentom betonu towarowego przygotować się do spełnienia wymagań certyfikacji betonu w myśl nowej ustawy o wyrobach budowlanych.

Finałową gale poprzedziło spotkanie prasowe, które w tym roku odbywało się pod hasłem

Dobry Beton – szansą dla nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego

Prezes M.Marciniak wita przybyłych gości
v-ce Prezes M.Daszkiewicz przedstawia potrzeby rynku mieszkaniowego
prof J.Deja - mówi o zaletach betonu towarowego w budownictwie mieszkaniowym
Dyrektor W.Twardy - przedstawia walory betonu z perspektywy wykonawcy
Audytorium spotkania

Moderatorem spotkania był Pan Maciej Marciniak, który omówił sytuację rynkową betonu towarowego w Polsce. Potencjał produkcyjny branży jest całkiem pokaźny. Na terenie kraju działa 530 producentów betonu towarowego do dyspozycji, których pozostaje 950 instalacji produkcyjnych, 3000 betonomieszarek samochodowych i 650 pomp do betonu. Pod względem wyposażenia produkcyjnego i transportowego krajowi producenci betonu towarowego prezentują wysoki, europejski poziom.

Rok 2016 branża zamknęła produkcją na poziomie 20,4 mln m3. SPBT prognozuje iż w roku 2017 nastąpi dalszy kilkuprocentowy (+2÷3 %) wzrost produkcji betonu towarowego. Do podstawowych „lokomotyw” tego rozwoju zaliczyć trzeba przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne.

Problematykę rynku mieszkaniowego, jego specyfiki i wielkości wykorzystania betonu towarowego w tym segmencie przedstawił v-ce Prezes SPBT Pan Michał Daszkiewicz. Technologiczne zalety i korzyści z zastosowania betonu towarowego w budownictwie mieszkaniowym przedstawił profesor Jan Deja reprezentujący Stowarzyszenie Producentów Cementu i Akademie Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie. W swoim wystąpieniu powiedział między innymi, iż beton w konstrukcji budynku mieszkalnego gwarantuje redukcję zużycia energii do ogrzewania o 10-15 % ze względu na wysoką izolacyjność i akumulacyjność cieplną a dodatkowo poprawia stabilność mikroklimatu (oddawanie zakumulowanego ciepła zimą i stabilizacja temperatury w okresie upałów). Te korzystne cechy sprawiają, że w budynkach wykonanych w technologii betonowej redukcja zużycia energii elektrycznej do klimatyzowania pomieszczeń, sięgać może nawet 50 %. Poza tym beton jest materiałem niepalnym o doskonałej odporności ogniowej co z kolei stanowi rękojmię bezpiecznego użytkowania obiektu. Ponadto budynki wykonane w technologii betonowej odznaczają się bardzo korzystną charakterystyką akustykczną. Beton doskonale redukuje wibracje i nie transmituje dźwięków, co z kolei przekłada się na wysoki komfort użytkowania mieszkań.

O tym w jaki sposób zalety technologii monolitycznej są dostrzegane przez wykonawców mówił Pan Walenty Twardy – reprezentujący Spółkę ERBUD. Firma ta tylko w latach 2012-16 zrealizowała obiekty o łącznej kubaturze 1 466 000 m3. Potwierdzeniem korzystnego rozwoju rynku mieszkaniowego jest fakt, że w samym roku 2017 firma ma zakontraktowane wykonanie obiektów mieszkaniowych w technologii monolitycznej o łącznej kubaturze 829 330 m3.

Konkluzją spotkania prasowego było stwierdzenie, że beton towarowy w budownictwie mieszkaniowym to oszczędność, zdrowie i bezpieczeństwo.

Goście XIV edycji Gali DOBRY BETON
Goście XIV edycji Gali DOBRY BETON
Goście XIV edycji Gali DOBRY BETON
Goście XIV edycji Gali DOBRY BETON

Po spotkaniu prasowym przedstawiciela SPBT, dziennikarze i blisko 200 zaproszonych gości wzięło udział w uroczystej Gali Finałowej Znaku Jakości SPBT „DOBRY BETON”.

Honorowych gości oraz wszystkich zebranych, a przede wszystkim laureatów powitał Prezes SPBT Maciej Marciniak, który pełnił honory gospodarza Gali Finałowej XIV edycji kampanii Znaku Jakości DOBRY BRETON. W swoim wystąpieniu przedstawił również tendencje i prognozy rynku betonu towarowego na bieżący sezon budowlany. Menadżerowie branży oraz niezależni analitycy są w tym względzie umiarkowanymi optymistami. Zakładają, że dla roku 2017 nastąpi wzrost produkcji betonu towarowego o 2-3% w porównaniu z rokiem 2016. Potencjał dystrybucji tego materiału branża widzi w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, energetyki, a także w rozpoczynających się inwestycjach infrastrukturalnych.

Dalszego wzrostu produkcji branża producentów betonu towarowego upatruje w kontynuacji inwestycji w budownictwie infrastrukturalnym i przemysłowym współfinansowanym pokaźnymi nakładami środków, które pozyskane zostały w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Producenci betonu liczą także, że w roku 2017 inwestycje w infrastrukturze kolejowej wyjdą z etapu projektowania i wejdą w fazę intensywnej realizacji. Kolejnymi sektorami z którymi wiązane są znaczące nadziej na rok 2017 i następne są energetyka i tradycyjnie drogownictwo. Tutaj pomimo zmian priorytetów inwestycyjnych potencjalne zapotrzebowanie na beton towarowy wygląda bardzo obiecująco. Jednak tym co rozbudza największe apetyty na wzrost w najbliższych latach jest budownictwo mieszkaniowe. Niedobór mieszkań na rynku oraz zapowiadane wsparcie publiczne zarówno centralne, jak i samorządowe oraz planowane ułatwienia formalne i prawne w rozpoczynaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych pozwalają na znaczny optymizm w tym obszarze konsumpcji betonu towarowego.

A.Wieliński i P. German prezentują zalety sterowań DORNER Electronics
R.Walkowiak mówi o zmianach w ZKP betonu
M.Tarkowska przedstawia firmę TarCo
prof. J.Małolepszy podsumowuje XIV edycję Kampanii

Następnie głos został przekazany partnerom DOBREGO BETONU. Wystąpienia rozpoczęli reprezentanci firmy Dorner Electronic, którzy przedstawili profesjonalne systemy obsługi systemów sterowania dedykowanych wytwórni betonu towarowego. W kolejnym wykładzie Pan Robert Walkowiak przedstawił zmiany technologiczne i formalne jakim będzie podlegać produkcja i dystrybucja betonu towarowego po nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz w jaki sposób zmiany te wpłyną na wymagania stawiane dostawcom domieszek do betonu.

Ostatnia z prezentacji dotyczyła zagadnień transportu betonu towarowego, a przedstawiła ją Pani Milena Tarkowska polecając sprawdzone rozwiązania firmy CIFA. Podsumowania XIV edycji DOBREDO BETONU dokonał prof. Jan Małolepszy przewodniczący Kapituły Znaku Jakości SPBT. W tym roku do ścisłego finału kampanii przeszły 24 wytwórnie w tym 5 zakładów dołączyło do tego elitarnego grona po raz pierwszy. Pozostałe utrzymały dotychczasowy wysoki poziom dbałości o jakość produkcji.

Zgodnie ze zwyczajem „Dobrego Betonu” debiutanci oprócz certyfikatu otrzymali również pieczęcie, którymi mogą oznaczać dokumenty handlowe. Podsumowania tej edycji to także czas kiedy należy zamknąć dotychczasowy rozdział Znaku Jakości DOBRY BETON, którego zadaniem było poza dbaniem i edukowaniem branży w zakresie jakości zwrócenie uwagi na fakt, iż beton towarowy jako najpopularniejszy materiał konstrukcyjny pozostawał poza kontrolą zewnętrznych organów kontroli rynku budowlanego. Działania środowisk producentów betonu towarowego i cementu spowodowały ujęcie nadzoru nad rynkiem betonu towarowego w ramach znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych. Dlatego też misja Stowarzyszenia związana z dbaniem o jakość produkcji i dostaw betonu towarowego została wypełniona. Nowy rozdział DOBREGO BETONU to promocja betonu, jako materiału przyjaznego środowisku oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy w produkcji i dystrybucji tego materiału. Obydwa nowe kierunki kampanii projakościowej przedstawił Prezes Zarządu SPBT Maciej Marciniak.

Laureaci tegorocznej edycji DOBRY BETON odbierają wyróżnienie z rąk Prezesa M.Marciniaka i Przewodniczącego Kapituły prof. J.Małolepszego
Laureaci tegorocznej edycji DOBRY BETON odbierają wyróżnienie z rąk Prezesa M.Marciniaka i Przewodniczącego Kapituły prof. J.Małolepszego
Laureaci tegorocznej edycji DOBRY BETON odbierają wyróżnienie z rąk Prezesa M.Marciniaka i Przewodniczącego Kapituły prof. J.Małolepszego
Laureaci tegorocznej edycji DOBRY BETON odbierają wyróżnienie z rąk Prezesa M.Marciniaka i Przewodniczącego Kapituły prof. J.Małolepszego
Gratulacje Laureatom składają: St. Czarniecki - PIIB, W.Piwkowski - PZIiTB, dr inż. M.Kruk - ITB, prof. J. Deja - AGH/SPC
Toasty na cześć Laureatów
Toasty na cześć Laureatów
Toasty na cześć Laureatów

W tegorocznej edycji Znaku Jakości wręczono również Nagrodę za innowacyjność którą otrzymała firma CEMEX Polska Sp. z o.o. W uzasadnieniu Kapituła Znaku Jakości wpisała:

… "za opracowanie i wdrożenie do praktyki przemysłowej technologii betonu żaroodpornego"…

Gratulacje laureatom złożyli:

  • Stefan Czarniecki - Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • Wiktor Piwkowski - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
  • dr inż. Marcin Kruk - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej,
  • prof. Jan Deja – reprezentujący Akademię Górniczo Hutniczą i Stowarzyszenie Producentów Cementu.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising