Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

DOBRY BETON - Branża stawia na jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska

WYDARZENIA

Tegoroczne spotkanie prasowe zorganizowane zostało wspólnie przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce i jego partnerów Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Koalicję Bezpieczni w Pracy. Tematem przewodnim było podsumowaniu 15-lecia Kampanii Znaku Jakości DOBRY BETON a także nowym wyzwaniom jakimi będzie wdrożenie programu BHP i ochrony środowiska w tej Kampanii.

Prezes SPBT M.Daszkiewicz otwiera spotkanie prasowe.
w-ce Prezes SPBT W.Kliś mówi o rynku budowlanym w Polsce
Pan M. Wasilewski przedstawia priorytety Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
członek Zarządu SPBT - A.Kornecka prezentuje nowe kierunki Kampanii DOBRY BETON

Spotkanie prasowe otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Michał Daszkiewicz, który przedstawił zebranym dziennikarzom Stowarzyszenie i jego dotychczasowe osiągnięcia, a także nowe wyzwania z którymi przyjdzie mierzyć się naszej organizacji. Przypomniał, że beton jest drugim po wodzie najczęściej stosowanym materiałem w budownictwie, a także jednym z wiodących materiałów konstrukcyjnych. W swym wystąpieniu przypomniał iż w tym roku mija 19 lat istnienia naszej organizacji i pokazał kamienie milowe tego 19-lecia, w tym: przystąpienie do ERMCO, opracowanie krajowego uzupełnienia do normy PN EN 206-1, tworzenie OST drogowych we współpracy GDDKiA i wiele innych, które przyczyniły się do rozwoju branży betonu towarowego.

Poinformował również o nowych kierunkach działalności Stowarzyszenia oraz o zmianie jego struktury organizacyjnej, której celem jest sprostania wyzwaniom jakie stają obecnie przed branżą.

Następnie głos zabrał v-ce prezes SPBT Pan Wojciech Kliś. W swym wystąpieniu podsumował ostatni okres działalności rynku budowlanego oraz pokazała rozwój rynku betonu towarowego na tym tle. Analizy ekonomiczne wskazują, że ogólny wzrost gospodarczy Polski w 2018 roku może przekroczyć 4%. Jednym z filarów tego wzrostu ma być budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne. Jednocześnie nadal utrzymuje się trend zwyżkowy na rynku materiałów budowlanych, w tym na rynku betonu towarowego. Dynamiczny rozwój branży stawia jednak nowe wyzwania przed producentami. Zgodnie z prognozami rynkowymi wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce ma się utrzymać do 2020 roku. W 2018 roku ma on osiągnąć poziom 210 mld zł. Jednym z jego filarów jest budownictwo mieszkaniowe – dobra koniunktura na rynku deweloperskim oraz wdrożenie rządowego programu „Mieszkanie +”. Ogromny wpływ na rozwój rynku ma także szeroko pojęte budownictwo infrastrukturalne. Obserwujemy obecnie stale rosnącą liczbę inwestycji, w związku z uruchomieniem kolejnych transz funduszy europejskich. Nie bez znaczenia są także inicjatywy rządowe – np. ogłoszony w ostatnim czasie przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt budowy dróg lokalnych.

Kolejnym mówcą był Pan Andrzej Smółko – prezes Koalicji Bezpieczni w Pracy, który przedstawił badania dotyczące wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy zarówno wśród pracowników jak i pracodawców małych i średnich firm. W swoim podsumowaniu wspomniał o tym iż bardzo często pracownicy całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy przerzucają na pracodawcę a sami również powinni aktywnie włączyć się w jej budowanie. Najbardziej wypadkowe branże to : dostawa wody, gospodarowanie odpadami i ściekami oraz Górnictwo i wydobywanie. Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcji informacja i komunikacja. Budownictwo pod względem wypadkowości znalazło się mniej więcej w połowie stawki.

Następnie głos zabrał Pan Michał Wasilewski reprezentujący Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego 12 sygnatariuszy to największe firmy wykonawcze działające w budownictwie w Polsce. Przedstawił on założenia organizacji, a także cel jaki sobie stawia – „Zero wypadków na budowach”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowane zostały standardy BHP dla dostawców betonu na budowy. Celem tych działań jest wypracowanie jednolitych standardów bezpieczeństwa zarówno na wytwórniach betonu towarowego jak i w transporcie a także uzyskanie pełnej ich kompatybilności ze standardami stosowanymi na placach budów.

Ostatnim prelegentem była Pani Anna Kornecka członek Zarządu Stowarzyszenia, która podsumowała 15-lecie Kampanii Znaku Jakości SPBT i przedstawiła założenia nowej odsłony Znaku DOBRY BETON. Podsumowała ona dotychczasowy rozwój Znaku DOBRY BETON, jego misję i zadania jakie miał pełnić w budowaniu świadomości technologicznej i jakościowej branży.

DOBRY BETON w nowej odsłonie ma być wyróżnieniem, którego misją będzie podnoszenie świadomości i edukacja branży w obszarach bezpieczeństwa pracy jak i ochrony środowiska.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising