Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Wydawnictwa

BIBLIOGRAFIA SPBT

WYDAWNICTWA ZWARTE, WYDANE PRZEZ SPBT LUB NA JEGO ZLECENIE

(w układzie chronologicznym)

 1. Kwartalnik „Polski Cement – Budownictwo-Technologie-Architektura”
  (numer specjalny: „Beton Towarowy w Polsce”, wydany nakładem SPBT) – maj 2002
  Artykuły:
  • Kempe R.: Cele dalekosiężne, s. 4-5
  • Kohutek Z.: Obraz branży, s. 6-8
  • Werkowski A.: Rynek warszawski, s. 9-14
  • Glinicki M.: Beton towarowy w budowie obiektów wysokich, s. 16-17
  • Gibas E., Spyrka P.: Rynek w Łódzkiem, s. 18-19
  • Ajdukiewicz A.: Rozwój konstrukcji z betonów nowej generacji, s. 20-22
  • Marciniak M.: Czy warto inwestować na Górnym Śląsku?, s. 24-27
  • Szwabowski J.: Reologia w transporcie betonu towarowego, s. 28-30
  • Sanecki J.: Rynek Dolnego Śląska i Opolszczyzny, s. 31-34
  • Moczko A.: Nowoczesne metody nieniszczącej kontroli wytrzymałości dojrzewającego betonu, s. 35-37
  • Kozłowski W.: Poznański potencjał, s. 38-39
  • Radomski W.: Beton towarowy w budownictwie mostowym, s. 40-42
  • Sibiński W.: Rynek betonu towarowego na Ziemi Lubuskiej, s. 44-45
  • Sibiński W.: Rynek budowlany w Szczecinie, s. 46-47
  • Małolepszy J.: Zastosowanie dodatków mineralnych w produkcji betonu towarowego, s. 48-50
  • Falkowski J.: Rynek betonu towarowego na Pomorzu, s. 51-52
  • Falkowski J.: Kujawsko-pomorski rynek betonu towarowego, s. 53
  • Czarnecki L.: Trwałość konstrukcji a jakość betonu, s. 56-58
  • Żuk H.: Beton towarowy w województwie podlaskim, s. 59-60
  • Pięta J.: Beton towarowy w okręgu rzeszowsko-lubelskim, s. 61-62
  • Śliwiński J.: O potrzebie uwzględnienia warunków transportu w projektowaniu składu betonów towarowych, s. 63-64
  • Nowak Z.: Region świętokrzyski, s. 65-66
  • Kozłowski D.: Architektura ekspresjonistycznej ekstremy, s. 67-70
  • Kohutek Z.: Beton towarowy w Małopolsce, s. 71-74

 2. Materiały szkoleniowe SPBT: Norma PN-EN 206-1 "Beton …" – bez tajemnic
  Kraków – czerwiec 2006
  (128 stron; okładki: miękkie, kolorowe, laminowane; format: A5; nakład: 500 egz.; tekst wraz z ilustracjami – czarno-biały; przedmowa prezesa zarządu SPBT – W. Kozłowskiego; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; redakcja: Z. Kohutek; skład i opracowanie graficzne: Grafit – Tarnobrzeg; druk i oprawa: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).
  Rozdziały:
  • Saferna M.: Prezentacja układu normy PN-EN 206-1 oraz norm z nią powiązanych,
   nowa terminologia i definicje, s. 7-18
  • Saferna M.: Nowe klasyfikacje betonu oraz środowiska budowlanego, s. 19-30
  • Szewczyk K.: Beton towarowy, wzajemne powiązania między producentem i wykonawcą, dostawa a specyfikacja, s. 31-43
  • Giergiczny Z.: Wymagania graniczne dotyczące składu betonu wg PN-EN 206-1
   a jego trwałość, s. 45-60
  • Giergiczny Z.: Stosowanie dodatków do betonu wg PN-EN 206-1 – pojęcie
   współczynnika „k”, s. 61-78
  • Kohutek Z.: Konsystencja mieszanki betonowej – w kontekście normy PN-EN 206-1
   oraz PN-88/B-06250, s. 79-91
  • Bajorek G.: Normowa kontrola zgodności w ramach kontroli produkcji, s. 93-108
  • Kiernia M.: Dokumentacja zakładowa w myśl wymagań normy PN-EN 206-1, s. 109-121

 3. Książka pt. "Beton przyjazny środowisku"
  Kraków 2008, ISBN 978-83-927-0-6
  (105 stron; okładki sztywne; format: B5; nakład: 3500 egz.; tekst – czarnobiały; 164 ilustracje i oprawa graficzna – kolorowe; redakcja: Z. Kohutek; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; skład i opracowanie graficzne: Tomatoe Print Shop – Kraków; druk: Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A. – Kraków; recenzja: prof. dr hab. inż. J. Jasiczak – Politechnika Poznańska)
  Rozdziały lub podrozdziały:
  • Kozłowski W.: Przedmowa prezesa zarządu SPBT, s. 9-12
  • Giergiczny Z.: Beton – kompozytem surowców mineralnych, s. 13-28
  • Szewczyk K.: Wytwórnia i węzeł betoniarski – nowoczesna technologia wytwarzania betonu, s. 29-39
  • Wierzgoń S.: Budowa nowej wytwórni, lokalizacja, pozwolenie na budowę, s. 40-46
  • Bajorek G.: Transport i wbudowywanie mieszanki betonowej, s. 47-65
  • Giergiczny G.: Dodatki mineralne w składzie współczesnego betonu, s. 67-79
  • Łukowski P.: Domieszki – uszlachetniają beton, s. 79-85
  • Łój G.: Metale ciężkie a beton – prawdy i mity, s. 85-91
  • Golda A.: Recykling betonu rozbiórkowego, s. 91-99
  • Kohutek Z.: Nowoczesna normalizacja betonu – sprzymierzeńcem ochrony środowiska, s. 99-108
  • Kohutek Z.: Beton a zrównoważony rozwój, s. 109-123
  • Kohutek Z.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle betonu towarowego, s. 125-130
  • Wierzgoń S.: Poprawa jakości środowiska w otoczeniu wytwórni, s. 131-135
  • Rosicki M.; Systemy zarządzania środowiskowego, s.137-142
  • Wilczyńska J., Rosicka A.: Korzystanie ze środowiska – obowiązki, wymagania formalno-prawne, opłaty i kary, s. 143-164
  • Wierzgoń S.: Wymagania organów kontrolnych ochrony środowiska – komentarz, s. 165-171
  • redakcja wspólna: Zakończenie, s. 173-175
  • Jasiczak J.: Recenzja, s. 181-182
  • Streszczenie w języku polskim, s. 183-184
  • Streszczenie w języku angielskim, s. 185-186
  • Bibliografia -122 pozycje
  • Reklamy

 4. Konspekt „Ocena zgodności wg PN-EN 206-1 – istotnym składnikiem kontroli nowoczesnej produkcji betonu” MATERIAŁY SZKOLENIOWE.
  Kraków – maj 2012
  (52 strony; okładki miękkie; format: A4; nakład: 80 egz.; tekst i ilustracje – czarno-białe; przedmowa prezesa Zarząd SPBT – P. Ruseckiego, redakcja: Z. Kohutek; skład, przygotowanie do powielenia i bindowania – Biuro SPBT, wydanie: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce)
  Rozdziały:
  • Saferna M., Pużak J.: Wprowadzenie – kontrola produkcji
  • Kohutek Z.: Testowanie zgodności konsystencji
  • Bajorek G.: Kontrola zgodności właściwości – innych niż wytrzymałość i konsystencja
  • Bonaszewska-Wyszomirska T.: Kontrola zgodności wytrzymałości betonu
  • Szewczyk K.: Ocena identyczności – skutecznym narzędziem kontroli dla wykonawcy robót budowlanych

 5. Książka pt. „Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206:2014-04 Beton - wymagania, właściwości, produkcja i zgodność"
  Kraków 2014, ISBN 978-83-927207-4-4
  (181 stron; okładka miękka, kolor; format: B5; nakład: 1000 egz.; tekst – czarno-biały; ilustracje i oprawa graficzna – czarno-biała; redakcja: Maciej Gruszczyński i Zdzisław Kohutek; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; druk: Drukarnia DjaF. – Kraków; recenzja: dr hab. inż. J. Mierzwa, prof. Politechniki Krakowskiej)
  Rozdziały:
  • Rusecki P., Marciniak M.: Przedmowa Zarządu SPBT,
  • Gruszczyński M.: Wprowadzenie. Podstawowe terminy i definicje,
  • Golda A., Kaszuba S.: Składniki betonu,
  • Piotrowska-Łój J.: Zmiany w koncepcjach stosowania dodatków do betonu,
  • Kohutek Z.: Właściwości betonu samozagęszczalnego (SCC), uznane za normowe w ramach nowelizacji EN 206,
  • Gruszczyński M.: Beton w geotechnice,
  • Golda A., Kaszuba S.: Cechy betonu stwardniałego,
  • Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Wzajemne powiązania: projektant – producent betonu – wykonawca,
  • Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Kontrola betonu,
  • Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji,
  • Bajorek G., Kiernia-Hnat M.: Rodzina betonów,
  • Kohutek Z.: Zakończenie