Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Betonowe drogi lokalne - coraz więcej samorządów zainteresowanych tą technologią

WYDARZENIA

Drogi lokalne o nawierzchni betonowej niosą wiele korzyści inwestorom i użytkownikom - w porównaniu do innych rozwiązań. Mieszankę betonową dostarczają typowe betonowozy, rozładowywane samoczynnie, z użyciem wydłużonych rynien. Budowa nie musi być uzbrojona w specjalistyczne rozścielacze, wystarczą deskowania skrajni oraz listwa zgarniająco-wibrującą. Szereg czynności wykonywanych pod fachowym nadzorem - można powierzyć tu krótko przeszkolonym pracownikom, np. w ramach robót publicznych. Ponieważ nawierzchnia betonowa to płyta sztywna, przyjmująca na siebie część obciążeń – bywa, że po zbadaniu przez specjalistów, dotychczasowe utwardzenie (warstwa tłucznia, zajeżdżonego gruzu – itp.) uznane zostaje za skuteczną podbudowę – tam, gdzie w przypadku elastycznego asfaltu okazałoby się to niewystarczające.

Nie wolno jednak zlekceważyć jakości betonu. Musi mieć starannie dopracowaną i wypróbowaną recepturę z udziałem domieszki napowietrzającej - tak, by m.in. spełniał kryteria betonu odpornego na za- i rozmrażanie oraz na działanie środków odladzających (wg normy europejskiej PN-EN 206-1:2003 - klasa ekspozycji: XF4). Producent betonu powinien bezwzględnie zagwarantować jednorodne dostawy o ustabilizowanej jakości, zgodne ze specyfikacją.

A ile zalet po wybudowaniu ? Jasny kolor betonu wyraźnie odcina się od cienia poboczy, nawet w nocy, podczas deszczu czy mgły. Teksturowanie powierzchni zwiększa przyczepność kół, zwiększając efektywność hamowania. Nawet po wielu latach eksploatacji – nie występuje koleinowanie, charakterystyczne dla dróg asfaltowych. Nawierzchnia jest odporna na środki odladzające zimowego utrzymania. Kilkudziesięcioletnia trwałość betonu sprawia, że droga w tym czasie użytkowana jest bez napraw ani remontów okresowych.

W dniu 18.04.2011. w Bierawie (Województwo Opolskie) odbyło się zebranie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Do programu posiedzenia wprowadzono m.in. problematykę budowy dróg lokalnych o nawierzchni betonowej. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce reprezentował tu dyrektor Biura – Zdzisław Kohutek. Ze swoimi prezentacjami wystąpili:

  • Pan Piotr Kijowski (Stowarzyszenie Producentów Cementu)
    "Europejskie i krajowe doświadczenia w budowie nawierzchni betonowych",
  • Pan Mariusz Młodawski i Pan Łukasz Szabat (CEMEX Polska Sp. z o.o.)
    "Przewagi nawierzchni betonowych na drogach krajowych i lokalnych. Przedstawienie wyników badań odnośnie kosztów inwestycji, utrzymania dróg betonowych oraz ich wpływu na zasoby naturalne i środowisko".

W wystąpieniach wielokrotnie powoływano się na sukces sprzed kilku lat, jaki przyniosło wybudowanie drogi betonowej na odcinku: Ujazd – Zimna Wódka w powiecie sąsiednim. Wójt gminy Ujazd obecny na sali niezwykle entuzjastycznie opowiadał o korzyściach płynących z posiadania dróg betonowych deklarując także chęć budowania kolejnych odcinków dróg w tej technologii.

Wspólne wystąpienie wszystkich zaproszonych gości spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem obecnych na sali członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego czego efektem jest rozpoczęcie prac nad ogłoszeniem kolejnych urzędowych przetargów na budowę dróg z nawierzchnią betonową.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising