Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Beton towarowy wyrobem budowlanym – wymagania jakim trzeba sprostać

WYDARZENIA

Dobiegają końca prace nad ostateczną treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Jednocześnie wieloletnia batalia, jaką Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce toczyło, aby nadać status prawny betonowi towarowemu kończy się sukcesem. Dołączymy więc do sąsiadujących krajów takich jak: Niemcy, Czechy czy Słowacja, w których uregulowania krajowe dotyczące betonu towarowego z powodzeniem funkcjonują od wielu lat.

Beton towarowy wg. wymagań przywołanego rozporządzenia zostanie uznany za wyrób budowlany i będzie podlegał krajowemu systemowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w zależności od zamierzonego zastosowania wyrobu:

  • system 2+ do zastosowań konstrukcyjnych oraz
  • system 4 dla pozostałych zastosowań.

Oznacza to, iż dla producentów betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych postawione zostaną dodatkowe obligatoryjne wymagania w zakresie:

  • posiadania certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną systemu zakładowej kontroli produkcji
  • uzyskania w roku 2017 Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wprowadzenie nowych przepisów od dnia 01 stycznia 2017r. dla wyrobów nie objętych obecnie obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym odbędzie się poprzez zachowanie rocznego okresu przejściowego przeznaczonego dla dostosowania procedur, produkcji i kontroli przez zakłady produkcyjne.

Od 1 stycznia 2018r. każdy producent betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych będzie zobligowany posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Należy zwrócić uwagę, iż wymagania Rozporządzenia nakładają obowiązek wydania przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania znakiem budowlanym zarówno przy produkcji betonu do zastosowań konstrukcyjnych, jak i do pozostałych zastosowań.

Producent deklarując zgodność z dokumentem odniesienia będzie musiał posługiwać się specyfikacją techniczną (Polską Normą wyrobu) nie mającą statusu normy wycofanej, co będzie miało wpływ na ujednolicenie wymagań dla wszystkich producentów betonu towarowego w Polsce.

Korzyści z umocowania prawnego betonu towarowego to także wzmocnienie nadzoru poprzez zaangażowanie zarówno akredytowanej jednostki certyfikującej (w przypadku betonu do zastosowań konstrukcyjnych) jaki i organów kontroli (wydział wyrobów budowlanych). Nadzór ten nie tylko obejmie właściwości wyrobu końcowego, ale także, co narzuca norma PN-EN 206:2014-04, etap doboru składników, kontroli sprzętu do produkcji, jak również procedur kontroli produkcji u wytwórcy.

Wydaje się, iż największym wygranym w umocowaniu prawnym betonu towarowego będzie Klient, który będzie otrzymywał wyrób wyprodukowany z odpowiednią starannością, a jednocześnie będący pod właściwym nadzorem.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising