Podręcznik SPBT
do znowelizowanej normy
PN-EN 206:2014-04

Omawia podstawowe zmiany normy PN-EN 206:2014-04 w stosunku do poprzedniczki z 2003 roku. Przybliża treść aktualnej normy w języku polskim (oryginał opublikowany jest w języku angielskim). [więcej »]

Rynek Betonu Towarowego - podsumowanie 2016 roku

Prognozowana wielkość produkcji betonu towarowego w 2016 roku wyniosła około 20 M m3. Brak znaczącego wzrostu zapotrzebowania to skutek przesunięć przetargowych inwestycji infrastrukturalnych, które będą finansowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020(...) [pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.
[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Beton Towarowy – wyrób budowlany.

WYDARZENIA

W dniu 03.03.2016 r. został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Projekt nowelizowanego rozporządzenia o znakowaniu wyrobów znakiem budowlanym B zakłada, że beton towarowy ma należeć do grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Jako właściwe dla niego krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zostały wskazane dwa, w zależności od zamierzonego zastosowania wyrobu: 2+ do zastosowań konstrukcyjnych i 4 dla pozostałych zastosowań.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 01.01.2017 r. Beton towarowy, jako wyrób, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, powinien od dnia 1 stycznia 2018 r. być wprowadzany do obrotu wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych. Dla Producentów betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych postawione zostały zatem następujące wymagania:

  • posiadanie certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną systemu zakładowej kontroli produkcji,
  • uzyskanie w roku 2017 Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising