Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Panel ekspercki „Beton towarowy wyrobem budowlanym” – co czeka branżę?

WYDARZENIA

W dniach 15-16 listopada odbył się Panel Ekspercki pt. „Beton towarowy wyrobem budowlanym - najważniejsze aspekty związane z wprowadzaniem do obrotu”. Organizatorem panelu eksperckiego było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Natomiast jako partnerów merytorycznych zaproszono Instytut Techniki Budowlanej i Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Panel ekspercki skierowany był przede wszystkim do pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, którzy od 1 lipca 2019 roku będą uprawnieni do kontroli betonu towarowego w związku z uzyskaniem przez ten materiał konstrukcyjny formalnego statusu wyrobu budowlanego. W ramach uprawnień jakie im będą przysługiwały mogą skontrolować  beton towarowy zarówno na wytwórni jak i na placu budowy, na którą beton jest dostarczany.

Otwarcie panelu eksperckiego przez Panów: R. Piątka – zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Romana Sobczaka – Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych
Pan J.Pużak podczas wygłaszania referatu pt. Wymagania dotyczące surowców do produkcji oraz dokumentacja towarzysząca wysyłce betonu towarowego
Pan P. Tokarz prezentuje tematykę - Proces produkcji betonu towarowego na rynku polskim z uwzględnieniem wytycznych norm krajowych i europejskich
Pan T. Juszczak - Kryteria i ocena zgodności
Pani T. Bonaszewska-Wyszomirska - Dokumentacja procesu produkcji, kontroli i sprzedaży betonu
Audytorium panelu ekspertów

Panel został otwarty przez Pana Romana Sobczaka – Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych, który otwierając spotkanie przypomniał jakim kontrolom będzie podlegać obrót betonem i dlaczego tak ważne są normy PN-EN 206 jak i krajowe uzupełnienie. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego był reprezentowany przez Pana Krzysztofa Piątka zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ze strony partnerów merytorycznych panelu zebranych przywitali również Pan Jan Bobrowicz reprezentujący Instytut Techniki Budowlanej i Pan Maciej Gruszczyński dyrektor Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Panel ekspercki został podzielony na wykłady tematyczne, które dotyczyły zagadnień związanych z obowiązującymi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 206 i krajowego uzupełnienia PN-B- 06265. Wśród tematyki omawianej na spotkaniu przybliżono standardy dla procesu produkcji betonu towarowego, dokumentacji niezbędnej przy procesie produkcji oraz kontroli betonu i surowców do jego produkcji, a także dokumentów wymaganych przy dystrybucji i transporcie betonu towarowego. Przedstawiono także podstawowe metody badań betonu towarowego i ich praktyczne znaczenie a także wymagania i praktykę certyfikacji zakładowej kontroli produkcji. Prelegentami z ramienia Stowarzyszenia byli: Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska, Pan Paweł Tokarz, Pan Janusz Pużak i Pan Tomasz Juszczak.

Wykłady dały początek żywej debacie uczestników spotkania. Uczestnicy panelu eksperckiego dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wymieniali doświadczeniami, a także korzystali z możliwości weryfikacji wiedzy w dyskusji z zaproszonymi ekspertami.

Dodatkowym owocem tego spotkania panelowego będzie wydanie przez Ministerstwo przewodnika po wymaganiach formalnych stawianych betonowi towarowemu z punktu widzenia wprowadzania go do obrotu na prawach wyrobu budowlanego, którego współautorami mają być także eksperci SPBT.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising