Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Szkolenie SPBT: BETON TOWAROWY
– AKTUALNY STAN PRAWNY

WYDARZENIA

Minister Inwestycji i Rozwoju – Pan Artur Soboń – w dniu 13 czerwca 2018 r. podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym. Przedmiotowy dokument opublikowany został w Dzienniku Ustaw w dniu 26 czerwca 2018 r. pod pozycją nr 1233 z data obowiązywania od 29.06 2018.

Podstawową kwestią wynikającą dla producentów betonu towarowego, jest przesunięcie w czasie obowiązku posiadania certyfikatu zakładowej kontroli produkcji oraz wystawiania deklaracji właściwości użytkowych na dzień 30 czerwca 2019 r. Zapisy tego dokumentu stanowią, że od dnia 1 lipca br. każdy producent betonu towarowego, produkujący ten materiał do zastosowań konstrukcyjnych, obligatoryjnie będzie się musiał legitymować się certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji.

Również w październiku 2018 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-B-06265:2018-10 – krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206+A1:2016-12. Niniejszy krajowy załącznik dostosowuje zapisy normy EN 206 do krajowych realiów branży budowlanej.

Nie mniej istotny dla branży jest fakt – że z dniem 1. lipca br.- a więc datą urzędowego uznania betonu towarowego za wyrób budowlany rozpoczną się kontrole prowadzone przez organy Nadzoru Budowlanego. Wykładowcy zaproszeni do szkolenia podzielą się z Państwem wiedzą w tym zakresie jaką uzyskali m.in. w trakcie wspólnych działań naszego Stowarzyszenia z organami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Mając powyższe na względzie – Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce postanowił o organizacji w dniu 10 kwietnia br. w Hotelu Witek w Modlniczce k. Krakowa centralnego szkolenia technologicznego pt. „Beton towarowy – aktualny stan prawny”.

Organizowane przez SPBT szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej i pracowników wytwórni betonu towarowego odpowiedzialnych za jakość oraz przeprowadzających ocenę zgodności.

Szkolenie przeprowadzone będzie przez praktyków, którzy podzielą się swoją wiedzą z zakresu wdrażania systemu ZKP na wytwórniach betonu towarowego.

W ramach organizowanego przez SPBT kursu zaplanowane są trzy bloki tematyczne, a mianowicie:

  • Maciej Gruszczyński – Krajowe uzupełnienie PN-B-06265:2018-10 do normy PN-EN 206+A1:2016-12 – co nowego przynosi dla producentów betonu.
  • Janusz Pużak – Wymagania dotyczące surowców do produkcji oraz dokumentacja towarzysząca wysyłce betonu towarowego,
  • Teresa Bonaszewska – Wyszomirska – Dokumentacja procesu produkcji, kontroli i sprzedaży betonu.

Po zakończeniu każdego wykładu przewidziana jest dyskusja, a wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych i egzemplarz „Podręcznika SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z krajowym uzupełnieniem i zagadnieniami certyfikacji ZKP”.
Zaplanowane przez SPBT w dniu 10 kwietnia br. szkolenie ma charakter jednodniowego kursu (godz. 10.30 – 15.30).

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia oraz formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie www.spbt.pl/szkolenia

Odpłatność za szkolenie:

  • Członkowie SPBT – bezpłatnie - 1 osoba z firmy (każda kolejna osoba 150 PLN/os. netto),
  • niestowarzyszeni – 300 PLN netto/os.
Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising