Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Aktualna sytuacja branży betonu towarowego w Polsce

WYDARZENIA

Produkcja betonu towarowego w Polsce wraz z prognozą do 2017 r.

W zgodnej opinii polscy producenci betonu towarowego są przygotowani do realizacji najtrudniejszych wyzwań we wszystkich sektorach budownictwa. Jak podnosił podczas swojego wystąpienia, otwierającego XII Galę Finałową Znaku Jakości „Dobry Beton” – Rafał Gajewski – v-ce Prezes Zarządu SPBT – Polska z produkcją w roku 2014 na poziomie 19,2 mln m3, jest liczącym się w Europie producentem tego podstawowego materiału konstrukcyjnego. Co ważne, poziom produkcji jest stabilny a korzystne prognozy ekonomiczne pozwalają z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Zgodnie z szacunkami SPBT do roku 2017 produkcja betonu towarowego w Polsce winna rosnąć w tempie 4÷6% rok do roku.

Szacunki te powiązane są z korzystnymi danymi makroekonomicznymi. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje w roku 2015 wzrost produkcji w sektorze budowlanym o 7÷10%, wobec 3% na koniec roku 2014. Przy rekordowo niskim poziomie inflacji i prognozie wzrostu PKB o 3,5%, pozwala to z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Branża upatruje wzrostu zapotrzebowania na beton towarowy w rozwoju czterech podstawowych sektorów budownictwa, a mianowicie:

  • mieszkalnictwa,
  • budownictwa energetycznego,
  • infrastruktury kolejowej,
  • budownictwa drogowego.

Optymizm ten powiązany jest z korzystnymi danymi napływającymi z gospodarki. Według GUS na koniec 2014 r. ilość mieszkań w budowie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 15% a ilość wydanych pozwoleń na budowę o 14%. Szczególnie ten ostatni wskaźnik, w połączeniu z reformą rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” jest dobrym prognostykiem na przyszłość tego segmentu budownictwa.

Wzrost zapotrzebowania na beton w budownictwie energetycznym i infrastrukturalnym powodowany jest napływem znacznych środków z nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2015-20. Niezwykle istotna dla rozwoju tych sektorów budownictwa jest poprawa przygotowania inwestycji, jak również odnotowane korzystne zmiany w prawie zamówień publicznych.

Zagrożeniem, mogącym w najbliższych latach zakłócić te optymistyczne prognozy wzrostu zapotrzebowania na beton, jest słaba kondycja finansowa większości polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Z tego powodu może dochodzić do zatorów płatniczych, skutkujących opóźnieniem, bądź też wstrzymaniem realizacji kontraktów. Pewnym niebezpieczeństwem dla realizacji planowanych inwestycji pozostaje też niestabilna sytuacja międzynarodowa.

Jednak, jak w podsumowaniu swojego wystąpienia stwierdził Rafał Gajewski, branża producentów betonu towarowego w Polsce dysponuje ogromnym, szacowanym na 30÷35 mln m3 potencjałem produkcyjnym, który obecnie nie jest całkowicie wykorzystany. Nadto branża posiada nowoczesne, pozostające na europejskim poziomie wyposażenie produkcyjne w ilości ponad 900 wytwórni i środki transportu (ok. 700 pomp mobilnych i ponad 3000 betonowozów). Także rozmieszczenie zakładów produkujących beton towarowy w Polsce jest równomierne, co dla inwestorów i wykonawców stanowi gwarancję bezproblemowej dostępności do wysokiej jakości betonu w każdym zakątku kraju.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising